Auteur:

Gepubliceerd op: 15-09-2021

Medio 2020 ging het 'Kennisnetwerk Openbare Verlichting' van start, getrokken door Fluvius en de VVSG. Via het kennisnetwerk willen we steden en gemeenten betrekken bij de vele veranderingen en evoluties rond openbare verlichting. Het kennisnetwerk bestaat uit een 20-tal lokale besturen, bovenlokale samenwerkingsverbanden en wordt aangevuld met experts of ervaringsdeskundigen in functie van de diverse insteken die op de agenda staan.

Om de volgende sessies te voeden qua thema’s, organiseert het Kennisnetwerk een korte bevraging om te peilen naar de noden en voorkeuren bij lokale besturen en stakeholders. We horen graag van jou en/of jouw collega welke thema’s jullie prioritair behandeld willen zien, stuur dit bericht dus ook gerust door.

Vul nu de korte bevraging in! 

 

Ter situering: wat is de doelstelling van het kennisnetwerk?

 

  • gericht op informatiedeling met/tussen steden en gemeenten over openbare verlichting
  • vanuit die informatiedeling capteren van vragen en zorgen over ontwikkelingen inzake openbare verlichting
  • inzichten puren uit diverse innovatieve projecten en cases uit binnen- en buitenland
  • brug tussen de praktijk en de evoluties rond openbare verlichting die in het regeerakkoord zijn terug te vinden, de klimaatambities die vele steden en gemeenten zich stellen in het kader van de burgemeestersconvenant, SDG’s…

 

Ter inspiratie: welke thema's komen zoal aan bod tijdens de sessies?

 

  • een periodieke update van de verleddings-graad op het terrein door Fluvius,
  • beleidskaders, normering en instrumenten zoals Masterplannen en Jaar Actie Plannen 2.0,
  • technologische evoluties rond ecodesign, dim-/doofstrategie en interactieve verlichtingstoestellen,
  • afwegingskader voor openbare verlichting, rekening houdend met sociale beleving, veiligheid, economische en technische aspecten én de impact op mens en milieu,
  • projecten en besturen aan het woord zoals: SLIC, SMART-SPACE, PIO Halle, LUCI en cases uit onder andere Antwerpen, Turnhout en Merelbeke, met doorkijk naar ervaringen uit het buitenland

We kijken alvast uit naar je suggesties via de bevraging.

Voor meer info bij de werking van het Kennisnetwerk kan je steeds contact opnemen met Patrick Dellaert (verbindingsmanager Fluvius-VVSG) en Kris Moonen (Netwerk Klimaat).

Kris Moonen