Gepubliceerd op: 22-11-2022

De Samenlevingsdienst biedt jongeren tussen 18 en 25 jaar de mogelijkheid om zich gedurende 6 maanden voltijds te engageren voor maatschappelijke projecten (natuur, welzijn, cultuur of sport) waarbij ze hun competenties kunnen versterken. Dit wordt gefaciliteerd met vormingen (EHBO-certificaat van het Rode Kruis, ecologisch consumeren, geweldloze communicatie, etc.) en begeleiding (individuele ondersteuning door jongerenbegeleider en psycholoog). De jongeren ontvangen een forfaitaire kostenvergoeding (10 euro per dag), verplaatsingsonkosten worden terugbetaald tot 100 euro per maand en ze zijn verzekerd.

Jongeren kunnen bijvoorbeeld evenementen organiseren in een cultureel centrum, een videoreportage maken, kleinschalige landbouw ontdekken, activiteiten leiden in een opvangcentrum voor asielzoekers, in een rusthuis of in een educatieve boerderij.

Het programma biedt zoekende jongeren de gelegenheid om vaardigheden te verwerven die essentieel zijn voor hun persoonlijke, sociaal professionele en maatschappelijke ontwikkeling. De jongeren doen levenservaring op, krijgen de tijd om na te denken over hun toekomst, leren zichzelf beter kennen, ontwikkelen hun talenten en ze vinden hun plaats binnen een groep en een samenleving. Talrijke indicatoren benadrukken de sociale impact van de Samenlevingsdienst: 83% van de jongeren die deelnemen aan de samenlevingsdienst - van wie bijna de helft weinig onderwijs heeft genoten - vindt een baan of volgt een opleiding binnen de komende 6 maanden.

Aan lokale besturen wordt het aanbod gedaan om zich te engageren op één van de volgende niveaus:

  • Op niveau 1: de basisprincipes onderschrijven door het ondertekenen van het charter.
  • Op niveau 2: het informeren van jongeren en potentiële gastorganisaties in de gemeente.
  • Op niveau 3: het ondersteunen van een project- of opleidingsdag. Dit houdt bijvoorbeeld in het ter beschikking stellen van lokalen voor project- of vormingsdagen. (Reikwijdte van het engagement hierin kan zelf bepaald worden.)
  • Op niveau 4: één of meerdere jongeren binnen de gemeentelijke diensten ontvangen. De gemeente ondertekend een partnerschapsovereenkomst en stemt hierbij in om een jaarlijkse eenmalige bijdrage van 50 € te betalen en kan ervoor kiezen om de Algemene Vergaderingen bij te wonen.
  • Op niveau 5: zich verbinden tot een pilootproject waarbij de gemeente de uitbreiding van de Samenlevingsdienst d.m.v. financiering ondersteunt.

Het Platform staat in voor de algemene coördinatie van het project, zorgt voor de persoonlijke en administratieve opvolging van de jongeren, organiseert het opleidingsprogramma voor de jongeren, neemt de betaling van de forfaitaire kostenvergoeding en verplaatsingsonkosten van de jongeren op zich, alsook de verzekeringen. Door een samenwerking met het Platform aan te gaan kan het lokaal bestuur het bereik van de jongeren in de eigen gemeente faciliteren.

Wil je binnen jouw lokaal bestuur ook jongeren de kans geven om een Samenlevingsdienst te doen?