Auteur:

Gepubliceerd op: 08-06-2023

De Vlaamse Regering wil Vlaanderen tegen 2040 volledig ‘asbestveilig’ maken. Dat betekent dat er enkel nog asbesttoepassingen in goede staat in onze leefomgeving aanwezig mogen zijn en dat al het risicovolle asbest veilig is weggenomen en opgeborgen.

In heel wat gebouwen in Vlaanderen die vóór 2001 gebouwd zijn komt asbest voor. Ook in onze zorgvoorzieningen. De OVAM zet, samen met negen koepelorganisaties, waaronder de VVSG, uit de zorg de schouders onder de versnelde afbouw van asbest in de zorg. We ondersteunen zorgvoorzieningen om hun gebouwen asbestveilig te maken.

Het actieplan Asbestafbouw streeft ook naar een versnelde verwijdering van asbesthoudende materialen die mogelijk asbestvezels vrijgeven:

  • Tegen 2034 moeten de meest risicovolle asbesttoepassingen worden weggenomen uit Vlaamse gebouwen en woningen. Bijvoorbeeld asbestcementen daken en gevels, en niet-hechtgebonden asbesttoepassingen.
  • Tegen 2040 moeten alle andere asbesttoepassingen in slechte staat verwijderd zijn.

Beide streefdata zijn alvast wettelijk verplicht voor publieke gebouwen, de overheid heeft hier immers een voorbeeldfunctie.

Wil je jouw zorgvoorziening nu al asbestveilig maken? Meld je dan aan bij de OVAM, en je kan rekenen op:

  • De actualisatie of verfijning van de asbestinventaris, als dit nodig is
  • Tot 50% ondersteuning voor asbestverwijdering in voorzieningen voor kinderen en jongvolwassenen.  Tot 35% in andere zorgvoorzieningen.

Meer info

Kurt Schoonbaert