© Stad Bilzen

Gepubliceerd op: 17-02-2022

De VVSG is tevreden met de aanduiding van Johan Sauwens als nieuwe voorzitter van De Lijn. Hij is ook (nog even) burgemeester in Bilzen en zetelde namens de VVSG in de Raad van Bestuur van De Lijn. De link tussen het lokale niveau en De Lijn is voor de VVSG cruciaal, het belang en de meerwaarde van de samenwerking tussen Vervoersmaatschappij De Lijn en de lokale besturen kan niet overschat worden.

Enkele jaren geleden werd het project basisbereikbaarheid opgestart. Ondertussen hebben de 15 vervoerregio’s, de 300 steden en gemeenten en het team MOW waar vervoersmaatschappij De Lijn deel van uitmaakt, al vele bakens verzet.

De doelstelling om te evolueren naar een meer vraaggestuurd vervoersmodel staat nog steeds overeind, al moeten we met z’n allen toegeven dat de weg ernaartoe bezaaid is – én was – met vele obstakels.

Het wegwerken van deze obstakels behoort tot onze dagelijkse opdracht. Een opdracht die we enkel kunnen waarmaken door samen de handen aan de ploeg te staan.

De samenwerking tussen de 300 gemeenten en de vervoersmaatschappij De Lijn de laatste jaren zorgde voor een ongekende en bevorderende chemie. Nooit eerder is er zo intens samengewerkt. De vertegenwoordigers van steden en gemeenten in de Raad van bestuur van De Lijn en de wijze waarop zij hun taak uitvoeren is een immense belangrijke factor in het behouden van die chemie.

De lokale besturen en de vervoersmaatschappij De Lijn hebben sinds de invoering van de 15 vervoerregio’s een gezamenlijke taak, zorgen voor een multimodale klantenervaring zonder digitale en fysieke grenzen. Een win-winsituatie voor alle partners. Het voorzitterschap toewijzen aan een gewezen minister en burgemeester met de beide voeten in de lokale klei schept voor ons als VVSG vertrouwen in de toekomst.