Auteur:

Gepubliceerd op: 05-04-2023

8 april is het Internationale Roma-dag. Roma vormen één van de oudste en grootste etnische minderheden in Europa. Daarbij komend is deze minderheidsgroep ook zeer divers. Ze delen dezelfde geschiedenis, cultuur en traditie maar er bestaan vele subgroepen die verschillen in sociaal-economische achtergrond, taal, religie en het al dan niet nomadisch leven.

Roma zijn vaak het slachtoffer van discriminatie, vooroordelen en sociale uitsluiting. Ze zijn weinig vertegenwoordigd en hebben het vaak moeilijk om zich te integreren in de samenleving, en tegelijkertijd hun culturele eigenheid te behouden.  

Ook in België wordt er vaak nog een negatief beeld toegeschreven aan de Roma door een groot gebrek aan kennis over de geschiedenis en cultuur van Roma. De media gebruiken nog veelvuldig stereotype beelden van deze groep. Ze krijgen door deze negatieve beeldvorming vaak moeilijker toegang tot goederen en diensten waardoor ook hun rechten op huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs en werk worden miskend.

Het is dus goed om op deze dag even stil te staan bij wat lokale besturen hier kunnen tegen doen en hoe we gelijke kansen voor iedereen kunnen bevorderen.

Ter gelegenheid van Internationale Roma-dag:

  • De POD Maatschappelijke Integratie organiseert een ochtend vol ontmoetingen en uitwisselingen tussen terreinactoren, die tot taak hebben de levensomstandigheden van de Roma op het Belgische grondgebied te verbeteren. Het doel van deze bijeenkomst is te wijzen op het belang van de bestrijding van antiziganisme in België aan de hand van een presentatie door terreindeskundigen van bewustmakingsacties op het grondgebied.
  • Brussel: de stad Brussel organiseert in samenwerking met Arthis - Het Belgisch Roemeens Cultureel Huis vzw op 8 april concerten van zigeunermuziek en worden er info- en bewustmakingsstands opgezet.
  • Gent: op 8 april organiseert De Centrale samen met vzw Amaro en de cultuurdienst van de stad, naar jaarlijkse gewoonte, een sfeervolle muzikale familiedag met sprekers en muziek uit de Roma gemeenschap.
  • Geraardsbergen: op 6 april komt woordvoerder en Roma muzikant Martin Balogh samen met zijn Gipsy Wolves zorgen voor spektakel in het Bruggenhuis.

Andere initiatieven van lokale besturen:

  • Antwerpen: Roma-coaches die fungeren als brugfiguur tussen de reguliere diensten en Roma gezinnen. Ze faciliteren contacten met Romagezinnen, zorgen voor gerichte verwijzing en samenwerking, bieden deskundigheidsbevordering en vorming en komen op voor de belangen van de Roma-gemeenschap.
  • Gent: Buurtstewards die zich begeven in de leefwereld van de meest kwetsbare mensen met een Intra-Europese migratieachtergrond. Zo leggen ze contact met de mensen en vormen ze een brug tussen de Roma en andere organisaties. Ze zetten in op het verhogen van het welzijn van de gezinnen, vaak in samenwerking met andere diensten en hulpverleners.
  • Roma Experten Netwerk: Om lokale besturen beter te ondersteunen bij vragen en vorming over Roma ondersteunt de Vlaamse overheid het Roma Experten Netwerk dat bestaat uit CAW Antwerpen, stad Gent, stad Sint-Niklaas en Foyer vzw (Brussel).

 

Organiseren jullie ook een actie? Laat ons zeker weten via samenleven@vvsg.be

Meer informatie over Roma vind je op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering.

Betty Paeps