Auteur:

Gepubliceerd op: 25-11-2023

Geweld op meisjes en vrouwen blijft wereldwijd één van de meest flagrante schendingen van mensenrechten. Daarom is het belangrijk dat we luisteren naar de survivors, de vrouwenorganisaties en feministische beweging steunen en de vrouwenrechten beschermen. De VVSG en de Vrouwenraad nodigen jullie uit om tijdens de 16-daagse de nodige aandacht te besteden aan de strijd tegen gendergerelateerd geweld. Als je ons nadien laat weten hoe je meegewerkt hebt, publiceren we je participatie op www.gelijkekansengemeente.be, onder ‘voorbeelden’. Je kan er ook meer info en bestaande good practices vinden over Orange the World.

De Vrouwenraad nodigt alle lokale besturen eveneens uit op 7 december voor een boeiende lunchwebinar over veiligheid op straat

 

Tom Sweetlove