Auteur:

Gepubliceerd op: 19-04-2022

Als bestuur wil je niet enkel beleid uitvoeren. Je wil ook de resultaten van je activiteiten opvolgen, weten of je de juiste dingen doet en of je beleid bijdraagt aan een positieve evolutie in je gemeente, bijvoorbeeld op het vlak van armoede, klimaat en economische ontwikkeling. Daarnaast wil je aan je medewerkers en burgers ook tonen wat je doet. Monitoring en rapportering zijn dan ook cruciaal en het duurzaamheidskader van Agenda 2030 met de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals of SDG’s) biedt interessante mogelijkheden om hieraan invulling te geven.

Elke gemeente, ongeacht haar grootte of SDG-maturiteit, kan aan SDG-monitoring en -rapportering doen. De VVSG ontwikkelde een inspiratiegids 'duurzaamheidsmonitoring en rapportering voor een lokaal beleid met impact'. Deze biedt insteken om de SDG’s op een nuttige manier op te volgen en erover te rapporteren in de verschillende fasen van de lokale beleidscyclus (planning, uitvoering, evaluatie en bijsturing), aangevuld met inspiratie uit de praktijk. De nota is gebaseerd op ervaringen en geleerde lessen van een werkgroep van een tiental Vlaamse gemeenten alsook van internationale lokale besturen.

Zet jouw gemeente reeds stappen wat betreft SDG-monitoring en -rapportering? Wil je jouw voorbeelden en ervaring delen of zoek je een klankbord? Aarzel niet om ons te contacteren via hanne.albers@vvsg.be.

Hanne Albers