Auteur:

Gepubliceerd op: 19-09-2023

Ouders hechten veel belang aan het vinden van een goede school voor hun kinderen. Sommige Vlaamse scholen kampen echter met plaatsgebrek en moeten kinderen weigeren. Diverse lokale besturen bieden ondersteuning via digitale en centrale aanmeldsystemen voor kinderen in basisonderwijs op hun grondgebied, of zijn op andere manieren betrokken bij het waarborgen van de vrije schoolkeuze voor ouders en kinderen.

Vanaf het schooljaar 2023-2024 zijn er nieuwe inschrijvingsregels, bekend als het nieuwe inschrijvingsdecreet, van toepassing voor het gewoon basisonderwijs en secundair onderwijs vanaf schooljaar 2023-2024 en latere jaren. Het inschrijvingsdecreet dat het inschrijvingsrecht regelt moet alle kinderen dezelfde mogelijkheid bieden om te leren en ontwikkelen. 

De AGODI academie biedt ondersteuning aan scholen, schoolbesturen, en lokale besturen.

 

Digitaal vragenuur inschrijvingsrecht BaO

Net als vorig schooljaar kunnen initiatiefnemers basisonderwijs op regelmatige tijdstippen deelnemen aan een digitaal vragenuur inschrijvingsrecht.

 

Digitale materialen

AOGODI ontwikkelt voortdurend nieuwe digitale materialen. Initiatiefnemers die zich abonneren op het YouTubekanaal van de AGODI academie zijn als eerste op de hoogte van nieuwe video’s.

Bekijk een volledig overzicht van het ondersteuningsaanbod van AGODI voor initiatiefnemers.

 

Heb je als lokaal bestuur een vraag? Stel ze op de website van Onderwijs Vlaanderen.

Steffie Kunnen