Auteur:

Gepubliceerd op: 20-02-2023

De Vlaamse Regering besloot in het Regeerakkoord 2019-2024 om een nieuwe wegencategorisering in te voeren met basisprincipes voor de inrichting van het wegennet.

De nieuwe wegencategorisering bestaat uit:

  • het hoofdwegennet (Europese hoofdwegen (EHW) en Vlaamse hoofdwegen (VHW))
  • het dragend wegennet (Regionale wegen (RW) en Interlokale wegen (IW))
  • het lokale wegennet (Ontsluitingswegen (OW) en Erftoegangswegen (EW))

In dit kader is het visiedocument voor de inrichtingsprincipes van het lokaal wegennet opgesteld. Dit is geen beleidsdocument, maar een nota die de wegbeheerder moet helpen bij de inrichting van de wegen in haar beheer, conform de gewenste categorie. Dit document werd begin 2023 bekrachtigd door de raad van bestuur van VVSG en door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

Raadpleeg het begeleidend document over het robuust wegennet.

Procedure

Dit visiedocument voor het lokaal wegennet werd opgesteld binnen een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en het departement Mobiliteit en Openbare Werken (dMOW). Verder werd er via verschillende sessies beroep gedaan op de inbreng van De Lijn, De Werkvennootschap, het departement Omgeving, de Vlaamse Milieumaatschappij, de Vereniging van Vlaamse Provincies en enkele steden en gemeenten (Antwerpen, Beveren, Boechout, Dendermonde, Gent, Ieper, Leuven, Maasmechelen en Sint-Truiden). Daarna werden er samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde drie infosessies georganiseerd voor steden, gemeenten, studiebureaus en intercommunales waar verschillende stellingen en principes werden voorgelegd aan de aanwezigen. Tot slot werd er over de inrichtingsprincipes gedurende 3 maanden een enquête uitgevoerd bij de lokale besturen. Hierop hebben 126 burgemeesters, schepenen of mobiliteitsambtenaren gereageerd.

Webinar 25 april 2023

Op dinsdag 25/04 (14.00u -15.30u) organiseert VVSG ism VSV, AWV en MOW een webinar waar de nieuwe inrichtingsprincipes worden voorgesteld. De focus zal hier liggen op vragen van mobiliteitsambtenaren en mandatarissen.

Schrijf je in voor het webinar.

Meer info

Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website of bij de medewerkers van het Gemeentelijk Ondersteuningsplatform Vervoerregiowerking

Michiel Apers