Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

Sinds 25 juni 2022 zijn de verblijfsvoorwaarden en de controleprocedure voor de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) gerechtigden veranderd.
Wanneer het OCMW gevat wordt door een IGO-gerechtigde voor meer informatie of hulpverlening dan vind je hier de nodige informatie.

Peter Hardy