Gepubliceerd op: 23-06-2022

FEU (Federation of the EUropean Fire Officers) organiseerde een seminar over “diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit in brand- en reddingsdiensten” op de bijeenkomst van de FEU-Raad in Helsinki, op 14 en 15 juni 2022.  Netwerk Brandweer is lid van FEU en wordt vertegenwoordigd door zonecommandant Jan Jorissen (Hulpverleningszone Noord-Limburg) en zonecommandant Wim Van Zele (Brandweerzone Centrum (Oost-Vlaanderen)).

Op de agenda stonden veel belangrijke toekomstgerichte voorstellen die verband houden met het thema 'inclusiviteit'. FEU stelt dat diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit essentiële kernwaarden zijn, vooral in tijden van onrust en wanneer er veel inspanningen gevraagd worden aan de brandweerdiensten.

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit als kernwaarden

De FEU-leden engageren zich om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit te bevorderen in de brandweerdiensten. Overheden hebben hierin immers een voorbeeldfunctie en de brandweerdiensten zijn geen uitzondering. Een nultolerantie betreffende intimidatie en wangedrag is dan ook essentieel. Proactief diversiteit bevorderen om de brandweerdiensten tot een spiegelbeeld van de beschermde samenleving te maken dient gestimuleerd te worden.

Diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit hebben wel degelijk al vooruitgang geboekt. Maar we moeten voortdurend attent zijn om blijvend het goede voorbeeld tonen. FEU acht het van essentieel belang dat er niet alleen ingezet wordt op waarden als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit, maar ook dat de nodige acties ondernomen worden om dit te bevorderen. Dit kan door bv actieve wervingsinspanningen te doen om zo diversiteit op alle organisatieniveaus te promoten, moderne leiderschapsdenken en -praktijken te stimuleren en van de brandweer een veilige plaats te maken voor iedereen. 

Blijvende aandacht en concrete acties

FEU moedigt haar lidorganisaties aan om deze waarden te implementeren en ook in FEU-context in praktijk te brengen. Het is van belang om de inspanningen daarvoor te vergroten en aandacht te blijven hebben voor dit onderwerp. In april 2023 organiseert FEU een Europese diversiteitsconferentie om de specifieke inspanningen in alle Europese brand- en reddingsdiensten te ondersteunen.

Wat nodig is om diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit op nationaal en organisatorisch vlak te vergroten, verschilt per land en per organisatie. Toch heeft elke organisatie een beleid en plannen nodig waarin dit opgenomen is als kernwaarde. Op die manier worden concrete acties afgestemd op de eigen behoeften van de organisatie. De beste oplossingen en acties komen vaak van binnenin een organisatie. Zo wordt een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid opgebouwd voor de gekozen acties. FEU's droom is dat waarden als diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit niet langer betwistbare onderwerpen zijn en in de toekomst breed aangenomen en aanvaard zijn.

Bron: https://www.f-e-u.org/news/feu-statement-on-dei-at-council-meeting-helsinki-14-15-june-2022/

Foto's: FEU en Brandweerzone Rivierenland