Auteur:

Gepubliceerd op: 20-09-2022

‘Iedereen moet hier kunnen werken en vergaderen’

Huis Madou, het hart van steden en gemeenten, waar de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG), de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) en de Gemeenschappelijke Sociale Dienst Lokale Besturen in Vlaanderen (GSD-V) gehuisvest zijn, ontving vandaag uit handen van Vlaams minister voor Gelijke Kansen Bart Somers het Inter-label toegankelijk kantoorgebouw A+. Het is het tweede gebouw in Vlaanderen en Brussel dat met die eer gaat lopen. Bij de renovatie van het Madou Centre tot hun “Huis Madou” hebben VVSG, OVSG en GSD-V sterk ingezet op duurzaamheid en toegankelijkheid. Voor dat laatste werkten ze nauw samen met Inter – Toegankelijk Vlaanderen.

Huis Madou moest toegankelijk zijn voor iedereen. De toepassing van Universal Design heeft geleid tot een ontwerp ‘voor allen’; ingrepen vallen niet op en dit komt ook personen met een beperking ten goede. ‘Voor de meeste bezoekers is dit een “normaal” kantoorgebouw, maar dat is het niet. Het gaat ons niet enkel om bezoekers die zich hier goed moeten voelen, hetzelfde geldt ook voor onze medewerkers; iedereen is hier welkom en moet hier kunnen komen werken en vergaderen,’ zegt Kris Snijkers namens Huis Madou. Sanitair voor personen met een beperking, een baliemeubel of koffiehoek waar je met een rolstoel onder kan rijden, voldoende brede doorgangen en vergaderzalen, markeringen op de trap voor personen met een visuele beperking, contrasten op plinten en deuromlijstingen (wit/blauw) wijzen personen met een visuele beperking de weg… ,’ het zijn een na een zaken die meegespeeld hebben in de toekenning van dit label.

Deze realisatie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen Huis Madou en Inter. ‘Inter is van bij het begin betrokken bij verbouwplannen en stond constant in dialoog met VVSG, OVSG en GSDV. Hoe vroeger Inter de plannen kan bekijken en toegankelijkheidsprincipes kan integreren, hoe sneller we oplossingen kunnen aanreiken en hoe meer kans op het vermijden van speciale en dure, stigmatiserende aanpassingen nadien,’ aldus Wendy Metten, algemeen directeur van Inter.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers: “Een integraal toegankelijke omgeving is de sleutel tot een maatschappij waarin iedereen gelijke kansen heeft. We moeten maximaal drempels wegnemen zodat iedereen kan deelnemen aan onze samenleving. Dat begint al bij het ontwerp van een gebouw. Vanaf het prille begin moeten we oog hebben voor Universal Design en rekening houden met een zo groot mogelijke toegankelijkheid voor iedereen. Het uitreiken van labels kan een positieve dynamiek op gang brengen om ook werk te maken van een toegankelijke werkplek.”

 

Nathalie Debast