Auteur:

Gepubliceerd op: 02-06-2021

De extreme droogte en hittedagen van de laatste drie jaar maakt het klimaat- en watervraagstuk heel zichtbaar. Dit biedt tegelijk de kans om volop in te zetten op de verdere ontwikkeling van een klimaatrobuuste, aangename leefomgeving met een kwalitatief verdichte bebouwde omgeving. De infrastructuur voor riool- en regenwater is onlosmakelijk gekoppeld aan de ruimtelijke inrichting. De gemeente is daarbij de best geplaatste beheerder, nu en in de toekomst. Dat is in een notendop wat de VVSG liet weten aan minister Zuhal Demir, die zich buigt over een hertekening van de sector. 

Als het meest burgernabije bestuur en instantie die moet waken over de veiligheid en de netheid van het openbaar domein, wordt een gemeente door haar inwoners afgerekend op de manier waarop ze de vele aanspraken op het openbaar domein en de openbare infrastructuur weet te verzoenen. De gemeente blijft daarom dé actor voor het beheer van het openbare domein, waarvan de riool- en regenwaterinfrastructuur een integraal onderdeel is.

Dit geldt operationeel, aangezien men riool- en regenwaterinfrastructuur altijd samen aanlegt met de wegenis en het publiek domein. Het geldt evengoed op vlak van beleid en verantwoordelijkheid: het gemeentebestuur moet immers overlast zoals wateroverlast, extreme droogte en hitte in de publieke ruimte vermijden en neemt de definitieve beslissingen over het multifunctioneel gebruik van publieke ruimtes.

Een onthard, groen stadspleintje bergt en infiltreert regenwater bij hevige stortbuien en zorgt voor verkoeling en beleving bij hete dagen. Het koppelen van de kansen die water, natuur en ruimtelijke inrichting bieden, is een oplossing voor onze ruimtelijke en wateruitdagingen.  

De visie van VVSG over de toekomst van het riool- en regenwaterbeheer vind je hier

Christophe Claeys