Auteur:

Gepubliceerd op: 13-10-2021

Het gemeentedecreet werd op dertien aspecten aangevallen, maar uiteindelijk wijzigt het Hof alleen artikel 26. Bij een verplaatsing of verlegging van een weg - een zogenaamd nieuw tracé - moet de gemeente de wegbedding verwerven net zoals dat het geval is bij een volledig nieuwe weg. Het verwerven van de wegbedding kan in eigendom (aankopen of onteigenen), maar ook door een erfdienstbaarheid, contractueel toegestaan door de private eigenaar. (art. 26, § 2)

Interessant is ook waarom het Hof sommige argumenten tegen het decreet weerlegt. Tegen een gemeentelijke beslissing over een rooilijn of het afschaffen van een weg is er een beroep mogelijk bij de Vlaamse regering. In dat beroep beslist de Vlaamse overheid niet in de plaats van de gemeente. Het beroep beperkt zich dan tot welbepaalde fouten die de gemeente zou kunnen maken, waarna de gemeente opnieuw moet beslissen. Die beperking van het administratief beroep is geen probleem voor het Hof, want het beroep naar de Raad van State blijft ongemoeid.

Ook het openen of verwerven van wegen die door verjaring zijn ontstaan, doorstaat de toets van het Hof. Er is altijd toetsing door een rechter mogelijk en ook in het burgerlijk wetboek moet een bezitter die eigenaar wordt, geen vergoeding betalen.
 

Meer info
 
Steven Verbanck