Auteur:

Gepubliceerd op: 16-01-2024

Ruim 3 jaar kunnen lokale besturen beperkte snelheidsovertredingen sanctioneren met GAS-boetes (GAS 5). Een systeem dat in het leven geroepen werd door de Vlaamse Regering om de lokale besturen meer armslag te geven in hun verkeersveiligheidsbeleid en om ervoor te zorgen dat ze hiervoor rechtstreeks middelen in return krijgen.

Ondertussen maken heel wat lokale besturen gebruik van dit systeem. Toch blijkt de praktische uitvoering niet zo evident te zijn. Het decreet vertoont nog steeds een aantal juridische en praktische problemen en de uitrol van GAS 5 vergt een grote inspanning van de lokale besturen. Dat blijkt nu ook uit recent onderzoek van de Vlaamse Overheid, dat door de krant Het Laatste Nieuws is ingezien.

Al vóór GAS 5 pleitte de VVSG voor het doorstortscenario als alternatief voor de GAS-boetes. Hiermee kunnen lokale besturen investeren in snelheidshandhaving via het efficiënte CrossBorder-systeem. Een deel van de opbrengsten gaat direct naar de gemeenten. Dit systeem biedt niet alleen inzicht op federaal niveau in de snelheidsovertredingen, wat helpt bij de aanpak van recidive en een eventueel rijbewijs met punten, maar lost ook de juridische en praktische problemen van GAS 5 op. Lokale besturen ontvangen rechtstreeks een deel van de opbrengsten, die ze kunnen herinvesteren in verkeersveiligheid.

VVSG is vragende partij om het doorstortscenario te voorzien als alternatief naast GAS 5. Zo kunnen de lokale besturen zelf kiezen welk systeem ze hanteren.

Melissa Rasschaert