Auteur:

Gepubliceerd op: 13-06-2024

De hervorming van de wegcode is gestart. Vijftig jaar na de invoering van de oude wegcode komt er een nieuw verkeersreglement, bestaande uit een federaal en regionaal luik. Vanaf 1 september 2026 vervangt de nieuwe code van de openbare weg het verkeersreglement van 1975. Dit reglement werd op 3 juni 2024 ondertekend en verschijnt binnenkort in het Belgisch Staatsblad.
 

Aanvullende gewestelijke verkeersreglementen

Drie gewestelijke verkeersreglementen vullen de nieuwe code van de openbare weg aan. Vlaanderen keurt in juli het ontwerp van zijn verkeersreglement goed, en enkele weken later verschijnt het in het Belgisch Staatsblad. Daarna past het Vlaams Gewest ook het reglement van de wegbeheerder aan.

Lees meer over de inhoud van het nieuwe reglement en de belangrijkste wijzigingen en ontdek de tijdslijn voor de nieuwe verkeersborden.

Erwin Debruyne