Auteur:

Gepubliceerd op: 03-06-2021

Na de aankondiging van het Zomerplan op 11 mei ging de VVSG onmiddellijk aan de slag om duidelijkheid te bekomen over de eerste fase vanaf 9 juni. Deze omvat onder meer belangrijke versoepelingen op het vlak van evenementen, waardoor kleine én grote, outdoor én indoor evenementen weer toegelaten zijn.

Ook op dit terrein spelen de steden en gemeenten een belangrijke rol: enerzijds omdat het de gemeente is die toelating moet verlenen voor evenementen, anderzijds omdat zij dikwijls ook zelf organisator is van heel wat evenementen.

Om de gemeenten te ondersteunen bij deze dubbele rol, organiseerde de VVSG op vrijdag 28 mei en donderdag 3 juni een dubbele virtuele sessie over evenementen. Dit gebeurde in samenwerking met Event Flanders en de Event Confederation, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen


Basisopleiding CERM


Daarbij startten we steeds met een basisopleiding over het COVID Event Risk Model (CERM), met aanvullend een korte toelichting over het COVID Infrastructure Risk Model (CIRM).

Deze instrumenten helpen niet alleen de organisatoren en infrastructuuruitbaters om een inschatting te maken van het COVID-veiligheidsrisico. Gemeenten kunnen aan de hand van deze tools ook een beslissing nemen over het al dan niet laten plaatsvinden van een evenement. Daarom is een goede kennis van cruciaal belang voor de verantwoordelijken binnen de gemeentebesturen. Wie de basisopleiding miste, kan de opname hier bekijken.
 

Overlegtafel Heropstart Evenementen


Tijdens het tweede luik organiseerden we een overlegtafel over de heropstart van de evenementen. Daarbij lag de focus op evenementen met een economische insteek.

Eerst lichtten we de huidige en de toekomstige regels toe, op basis van de op dit moment gekende modaliteiten. Tegelijkertijd  duidden we de ontbrekende stukken van de puzzel. Want die zijn er nog, ondanks de stilaan binnensijpelende informatie, zoals de omzendbrief EK-schermen (zie onderaan dit bericht).

Daarna stonden we stil bij het toepassingsgebied van het CERM. Een cruciale vraag is immers voor welke evenementen het CERM wel of niet gebruikt moet worden?  We pasten dit toe op enkele concrete voorbeelden, zoals een zomerbar, de uitzending van het EK-voetbal op een groot scherm, een concertje aan een café, een braderij, een tentcircus, …

De Event Confederation, als vertegenwoordigers van de evenementensector, gaven tot slot nog hun visie, aandachtspunten en aanbevelingen voor de beoordelende gemeenten mee.

Er is duidelijk een grote honger naar correcte en tijdige informatie. Aan de basisopleiding namen 427 vertegenwoordigers van gemeenten deel, voor de overlegtafel schoven 467 deelnemers aan. Het ging voornamelijk om ambtenaren economie, noodplanningsambtenaren, vrije tijd, cultuur, en vertegenwoordigers van de politiekorpsen.

Hoog tijd dus voor duidelijkheid via het Ministerieel Besluit COVID-19 en de bijhorende FAQ. Want heel wat vragen blijven vooralsnog onbeantwoord, en niet enkel voor de evenementen.
 

Omzendbrief EK-schermen


Op dinsdag 1 juni verscheen de Omzendbrief OOP 42quater tot wijziging van de omzendbrief OOP 42ter betreffende het uitzenden van voetbalwedstrijden op een groot scherm op het Belgisch grondgebied en de organisatie van evenementen gelieerd aan het voetbal’.

De omzendbrief bevat de richtlijnen voor de aan voetbal gelieerde evenementen, zoals de plaatsing van beeldschermen voor het uitzenden van de matchen van het Europees Kampioenschap Voetbal.

We zetten de voornaamste zaken op een rijtje:

  • Procedure: aanvraag en voorafgaande gemeentelijke toelating aan de hand van CERM (en indien binnen ook CIRM) en op basis van advies lokale veiligheidscel
  • Sterke aanbeveling om dit buiten te organiseren, met aanbeveling om te werken met een reservatiesysteem.
  • Maximum 400 personen buiten en 200 personen binnen
  • Crowd monitoring op de site en in de onmiddellijke omgeving is verplicht, net zoals een toegangscontrole.
  • Indien ook horeca aanwezig is op het evenement, geldt het horecaprotocol: zittend aan tafel, groepen van 4, enkel bediening, …
  • Indien geen horeca, kan publiek rechtstaan, maar dit moet ook in groepen van vier georganiseerd worden.
  • Schermen op pleinen en op (horeca)terrassen moeten zo geplaatst zijn dat ze enkel voor de aanwezigen zichtbaar zijn.

Het blijft wel onduidelijk wat wordt verstaan onder een (klein en) groot scherm.  Daarnaast is het ook onduidelijk in welke omstandigheden een vertoning op een horecaterras als een evenement moet beschouwd worden, denk aan grote horecaterrassen met grote schermen. En uiteraard vraagt iedereen zich af in welke mate de regel van maximum 80 decibelgevolgd en gehandhaafd worden kan worden.

Verschillende gemeenten keurden - wegens het ontbreken van duidelijke richtlijnen - eerder al een gemeentelijk reglement goed. 

Tot slot verwijzen we nog naar de info van de VRT over het vertonen van de EK-matchen, met onder meer de toelating van de UEFA (Europese voetbalbond) en de VRT. Voor kleine vertoningen en mits het naleven van een aantal voorwaarden is er alvast geen sprake van enige vergoedingen t.a.v. de UEFA of de VRT.

Bart Palmaers