Auteur:

Gepubliceerd op: 17-03-2023

Wanneer een kinderopvanginitiatief met subsidie inkomenstarief sluit door een handhavingsmaatregel van Opgroeien, een faillissement of een plotse stopzetting komt er budget vrij. Dit vrijgekomen budget kan vanaf nu snel in dezelfde regio opnieuw ingezet worden. Dit is nieuw en kwam mede tot stand door onze belangenbehartiging.

Voorheen gingen vrijgekomen subsidies terug naar Vlaanderen en was het wachten op een volgende oproep. Zo gingen subsidies inkomenstarief in de regio soms verloren. Door de snelle herinzet in dezelfde buurt kan een duurzame oplossing geboden worden aan getroffen gezinnen.

Enerzijds komen nieuwe opvangplaatsen inkomenstarief in aanmerking. Anderzijds is het mogelijk om bestaande opvangplaatsen naar de subsidie inkomenstarief om te schakelen. Het gaat zowel om plaatsen gezinsopvang als groepsopvang. 

Ben je een organisator van opvang met opvangplaatsen zonder subsidie en beantwoordde je opvangvragen na een sluiting? Dan heb je absolute voorrang. Je komt als eerste in aanmerking voor de toekenning van een subsidiebelofte. Opgroeien maakt maandelijks bekend over welke gemeenten het gaat. De lokale besturen, lokale loketten en organisatoren van bestaande vergunde initiatieven uit betrokken gemeenten worden geïnformeerd en verwezen naar de website.

Voor maart 2023 gaat dit over 123 plaatsen in 5 regio’s. Het budget kan verdeeld worden in alle geselecteerde gemeenten van de gesloten locatie en omringende buurgemeenten.

  • Tremelo
  • Leuven
  • Merelbeke
  • Eeklo
  • Lommel

Opgroeien wil dat de lokale besturen vanuit hun lokale regierol betrokken worden bij deze uitbreidingsronde. De organisator brengt het lokaal bestuur op de hoogte van de aanvraag. Lokale besturen kunnen advies geven. 

De aanvraag moet uiterlijk ingediend zijn op 31 maart 2023. Meer info vind je in de Projectoproep van 14 maart 2023.

In de toekomst zullen nog oproepen volgen voor gemeenten waar plaatsen met subsidie inkomenstarief verloren zijn gegaan door sluiting. Opgroeien maakt die bekend aan de lokale besturen, lokale loketten en organisatoren van betrokken gemeenten. Je vindt de oproepen steeds terug op de website van Opgroeien. Meer info vind je in het Beslissingskader.

Bij vragen hierover kan je terecht bij de intersectoraal medewerker van Opgroeien. 

Els Robijt