Auteur:

Gepubliceerd op: 19-11-2021

De Vlaamse overheid versterkt haar beleid rond afvalpreventie en hergebruik van materialen. Zo wil ze zwerfvuil en de groeiende berg plasticafval een halt toeroepen. De Vlaamse overheden en provinciale en lokale besturen hebben een voorbeeldfunctie. Daarom is het sinds 1 januari 2020  verboden om drank in wegwerpbekers, -flesjes, -blikjes of eenmalig glas te serveren in de eigen werking en op eigen evenementen. Vanaf 1 januari 2022 breidt de regelgeving uit naar bereide voedingsmiddelen. Wegwerpborden, -kommetjes, -schaaltjes en -bestek zijn dan niet langer toegelaten.
 

Om welke voedingsmiddelen gaat het?


Voedingsmiddelen die ter plaatse worden klaargemaakt, samengesteld, geschikt, opgewarmd, geregenereerd of ontdooid, of voedingsmiddelen die daarmee vergelijkbaar zijn maar in een centrale locatie zijn bereid, zoals broodjes, wraps en slaatjes. Voorverpakte etenswaren die niet ter plaatse bereid of samengesteld zijn, zijn uitgesloten. Denk aan koekjes, snoep of chips.
 

Wat valt onder ‘eigen werking’?


Het serveren van bereide voeding voor eigen personeel (administratieve diensten, keukenpersoneel, buitendienst …) tijdens de reguliere werking. In het geval van overheidsdiensten die zowel catering aan eigen personeel als aan derden aanbieden, moet bekeken worden of het gaat om een dienstverlening aan derden, dan wel om een verderzetting van de eigen werking.

In het geval van een provinciaal domein bijvoorbeeld is de wetgeving in de bezoekerskantine dus niet van toepassing. Hetzelfde geldt voor maaltijdleveringen via de diensten van het OCMW. Dat gaat om een dienstverlening aan derden. Bij vergaderingen waaraan ook andere mensen dan het personeel deelnemen, of in een restaurant voor het eigen personeel waar ook occasioneel derden eten, is de wetgeving daarentegen wel van toepassing. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld wanneer burgers vragen stellen tijdens een gemeenteraad. Het gaat hier om een verderzetting van de eigen werking.

Onderwijsinstellingen worden niet beschouwd als een overheid en moeten de regelgeving dus niet volgen. Ze worden wel aangemoedigd om een voorbeeld te stellen en zoveel mogelijk herbruikbaar eetgerei voor hun maaltijden te gebruiken.
 

Wat valt onder ‘eigen evenementen’?


Evenementen die georganiseerd worden door een gewest, provincie of gemeente. De overheid bepaalt er zelf hoe de catering verloopt door hierover afspraken te maken of instructies te geven, bijvoorbeeld via een marktbevraging, een contract, een charter of een reglement.  

Het is aan de eventorganisator om ervoor te zorgen dat de nodige afspraken zijn gemaakt met alle aanbieders van catering die binnen een afgebakende evenementenzone zitten. De eventorganisator is de eindverantwoordelijke voor de naleving van de regels rond drankverpakkingen en eetgerei.

Markten die op vaste en geregelde tijdstippen doorgaan, beschouwen we niet als een evenement. Voorbeelden zijn de wekelijkse of maandelijkse markten. Die markten zijn eerder functioneel en gericht op de verkoop van goederen en etenswaren die thuis worden geconsumeerd. Er worden beduidend minder dranken en bereide voeding aangeboden voor onmiddellijke consumptie. Kermissen georganiseerd door de overheid beschouwen we nooit als ‘eigen evenementen’. Voor hen geldt de regelgeving van evenementen, niet georganiseerd door de overheid.
 

Aanvullende regelgeving


Op 3 juli 2021 is de Europese Single Use Plastics-richtlijn (SUP) in voege getreden. Die richtlijn vereist dat de lidstaten maatregelen treffen om het gebruik van plastic drinkbekers en voedselverpakkingen voor eenmalig gebruik drastisch terug te dringen. Daar anticiperen we met deze regelgeving op. Ook de federale overheid buigt zich over SUP’s. Ze heeft recent een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd waar ook een verbod op wegwerpbekers uit kunststof in is opgenomen.
 

Meer weten?


De OVAM werkte een uitgebreid interpretatiedocument uit om iedereen te helpen de nieuwe regels toe te passen, die je via deze link kan downloaden, info over de omzetting van de SUP-richtlijn kan je terugvinden via deze link.

Loes Weemaels