Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2022

De coronacrisis bracht een ommezwaai teweeg in onze manier van (samen)werken. Nu de gezondheidscrisis langzamerhand aan het kalmeren is, kunnen we nadenken over een gezond telewerkbeleid waarbij de voordelen van de nieuwe manier van (samen)werken versterkt worden en de nadelen zoveel mogelijk aangepakt.  

Om jullie te inspireren en ondersteunen lanceert Diverscity het LaboLokaal project ‘Telebuddies in het gemeentehuis’. Via het project kunnen jullie een gezond telewerkbeleid voor medewerkers uitwerken en ook jullie thuiswerkende burgers uit de stad of gemeente ondersteunen. Het is de bedoeling dat burgers de mogelijkheid krijgen om te telewerken in een van jullie gebouwen, bijv. een buurtcentrum, administratief centrum of bibliotheek. In het volledige project staan fysiek, mentaal en sociaal welzijn centraal.  

Elk deelnemend bestuur krijgt een financiële ondersteuning om samen met enkele experten en collega-besturen een project op maat van de eigen gemeente of stad te verwezenlijken.
Concreet kan elk lokaal bestuur deelnemen aan:

  • 5 individuele begeleidingssessies 
  • 5 lerende netwerken
  • 1 vorming over gezond telewerken en deconnectiviteit

Dien ten laatste op 1 april 2022 jullie projectvoorstel in. 

Alle info over het project vind je op de website van Diverscity.

 

Dorothee De Ganck