Fotograaf: Stefan Dewickere

Auteur:

Gepubliceerd op: 16-03-2021

Fietsberaad Vlaanderen zoekt steden en gemeenten die zich kandidaat willen stellen om met een proeflocatie deel te nemen aan het onderzoek ‘Markeringen van fietsinfrastructuur’.

Fietsberaad wil met dit onderzoek, op basis van gedragsanalyses, aanbevelingen formuleren over een eenduidig en effectief gebruik van markeringen. We onderzoeken twee groepen van markeringen die ruimte maken voor de fiets:

 1. Markeringen van fietsen in gemengd verkeer
 2. Markeringen van een solitaire fietsoversteekplaats

Wenst jouw stad/gemeente deel te nemen aan dit onderzoek? Vul dan deze vragenlijst in tegen 31 maart 2021.

Waar zijn we naar op zoek?

We zoeken steden en gemeenten die verschillende markeringen van fietsinfrastructuur willen aanbrengen op hun lokale wegen in het kader van een proefopstelling. We zijn specifiek op zoek naar twee proeflocaties voor markeringen van fietsen in gemengd verkeer (zie beschrijving van proefopstelling 1) en twee proeflocaties voor markeringen van een solitaire fietsoversteekplaats (zie beschrijving van proefopstelling 2).

Fietsberaad werkt voor dit onderzoek samen met Vias Institute en Mint. De proefopstelling wordt geobserveerd met een camera. Wij zijn verantwoordelijk voor de installatie van de camera, de observaties en de gedragsanalyses. We begeleiden ook de lokale overheid bij de praktische uitvoering en monitoring van de proefopstellingen. De lokale wegbeheerder is verantwoordelijk om met eigen personeel en middelen de markeringen en bijhorende signalisatie aan te brengen op het
publiek domein.
 

Aan welke specificaties moeten de proefopstellingen voldoen?


Voor proefopstelling 1, Fietsen in gemengd verkeer:

 • Een lokale weg gelegen buiten de bebouwde kom (focus op buitengebied / landelijke omgeving) zonder markeringen.
 • We mikken op wegen met gemengd verkeer waar het eigenlijk niet wenselijk is om fietspaden aan te leggen (omwille van de impact op de open ruimte en natuur, functie wegennet, ...)
 • Breedte rijweg tussen 5,40 m en 6,60 m.
 • Maximale snelheid van idealiter 50 km/u (maar 70 km/u is ook toegestaan)
 • Markering moet aangebracht worden op het hele segment tussen twee kruispunten
 • Kruispunten moeten enkele 100 meters uit elkaar liggen
 • Binnen deze parameters zoeken we wegen met een zo hoog mogelijke intensiteit, zowel voor motorvoertuigen als voor fietsers
 • Volgende markeringen worden onderzocht:
  • Baseline meting = geen markering
  • Nameting 1 = middenrijbaanmarkering (MRM): Fietslogo-verbindingsmarkering
  • Nameting 2 = Fietssuggestiestroken d.m.v. een okergele strook
  • Breedte markering is telkens tussen 1,70 m en 2,00 m

 • Periode van proefopstelling 1:
  • Baseline meting (huidige toestand) zonder markeringen: april/mei (10/8 dagen camerabeelden)
  • Nameting 1 met middenrijbaanmarkering (MRM): mei/juni (10/8 dagen camerabeelden; starten 3 weken na aanbrengen van de nieuwe markering)
  • Nameting 2 met okergele fietssuggestiestroken: sept (10/8 dagen camerabeelden; starten 3 weken na aanbrengen van de nieuwe markering)

Voor proefopstelling 2, solitaire fietsoversteekplaats uit de voorrang:

 • Een lokale weg met een solitaire fietsoversteekplaats gelegen buiten een kruispunt (>10m van een kruispunt) zonder midden eiland met max. 1 rijstrook per rijrichting;
 • Een solitaire fietsoversteekplaats die fietspaden of fietswegen met elkaar verbindt;
 • Gelegen binnen of buiten de bebouwde kom (lichte voorkeur voor locaties buiten bebouwde kom);
 • Volgende markeringen worden onderzocht (volgorde kan ook omgekeerd)
  • Baseline meting = Blokkenmarkering
  • Nameting 1 = Fietslogo-verbindingsmarkering met 2 evenwijdige lijnen (zonder pijlen & fietslogo). Voor de afmetingen van de fietslogo-verbindingsmarkering verwijzen we naar het dienstorder MOW/AWV/2017/6: 'Gekleurde wegoppervlakken voor fietsvoorzieningen - fietsgeleiding op kruispunten'
 • Volgende signalisatie wordt voor beide metingen toegevoegd door de lokale wegbeheerder:
  • Haaientanden en verkeersbord B1 t.a.v. fietsers
  • Verticale signalisatie blijft dezelfde voor beide meetmomenten (F50 voor gemotoriseerd verkeer en A25 (indien buiten bebouwde kom).

 • Periode van proefopstelling 2 (volgorde markeringen mag omgekeerd):
  • Baseline meting met blokmarkering: april/mei (10/8 dagen camerabeelden)
  • Nameting 1 met fietslogo-verbindingsmarkering - mei/juni (10/8 dagen)
  • Camerabeelden starten 3 weken na aanbrengen van de nieuwe markering
Inge Caers