Auteur:

Gepubliceerd op: 11-06-2021

Uit een bevraging die we dit voorjaar deden bij 77 lokale besturen is gebleken dat er behoefte is aan vorming en informatie over de methodieken van het innovatief aanbesteden. De wetgeving Overheidsopdrachten bevat sinds enkele jaren een aantal procedures die ruimte en flexibiliteit voorzien voor het aanbesteden van innovatieve oplossingen, maar we stellen een nood aan kennisopbouw en -deling vast om aan de slag te gaan met deze procedures.

Op 1 juli organiseren we daarom een webinar waarbij we ingaan op innovatieve overheidsopdrachten en het Vlaams programma (PIO), enkele boeiende relevante lokale praktijken toelichten en ons standpunt over dit onderwerp delen. Iedereen die graag meer wil weten over dit onderwerp is welkom. Inschrijven is bovendien gratis .

We breien hier dit najaar graag een vervolg aan, waarbij we de focus leggen op de procedures van het innovatiepartnerschap en de concurrentiegerichte dialoog. Hiervoor zijn we op zoek naar lokale besturen die reeds ervaring hebben met één van deze procedures. Ook als een procedure nog in opstart is, is het zeker ook interessant om contact met ons op te nemen, want ook de beweegredenen om hiervoor te kiezen kunnen al een interessante bron van informatie zijn voor collega-besturen.

Heb je dus ervaring met één van deze procedures en vind je het fijn om jouw kennis, ervaring en inzichten te delen met andere gemeenten tijdens een webinar dit najaar? Laat dit dan zeker weten via nathalie.dumarey@vvsg.be. Lokale besturen kunnen veel leren van elkaar en het is altijd mooi om een goede praktijk van jouw lokaal bestuur in de kijker te kunnen zetten!

Nathalie Dumarey