Auteur:

Gepubliceerd op: 15-01-2021

94% van de gemeenten doet dit jaar geen wijzigingen aan de aanvullende personenbelasting (APB) of de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV).

De meeste Vlaamse gemeenten houden dit jaar hun twee belangrijkste belastingtarieven dus op hetzelfde niveau als in 2020. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een bevraging door de VVSG en uit data van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Gemeenten gebruiken deze middelen om lokaal beleid te kunnen voeren.

Als een gemeente een belasting optrekt, is dat in de meeste gevallen de OOV. In twee gemeenten gaat de OOV-stijging samen met een daling van de APB. In drie gemeenten daalt het APB-tarief zonder dat het OOV-tarief wijzigt.

De VVSG heeft momenteel zicht op de tarieven van 291 gemeenten. Een uitgebreide analyse en het overzicht van de tarieven van alle gemeenten volgt eind januari. De tarieven van vorig jaar vindt u al op onze website.

Gemeenten trekken de belastingen niet op, maar ondervinden uiteraard wel de impact van de coronacrisis. Daarover organiseert de VVSG op 22 januari een webinar.

Ben Gilot