Auteur:

Gepubliceerd op: 17-06-2021

3 op de 4 inwoners zijn tevreden over hun gemeente. Dat blijkt uit de resultaten van de nieuwe Gemeente-Stadsmonitor die het Agentschap Binnenlands Bestuur op 16 juni lanceerde. De monitor peilt traditiegetrouw om de drie jaar naar de tevredenheid van inwoners doorheen verschillende beleidsthema’s die de leefkwaliteit in de gemeente beïnvloeden. 

 De nieuwe Gemeente-Stadsmonitor bevat meer dan 300 cijfers, waarvan 100 uit de burgerbevraging. 150.000 inwoners vulden in september-oktober 2020 een vragenlijst in over hoe tevreden ze zijn over hun gemeente. Deze cijfers vormen een schat aan informatie voor lokale besturen om na te gaan of hun beleid het gewenste effect heeft en wat de focus kan zijn van hun toekomstig beleid. Het nieuwe data-kennisplatform ondersteunt hen bij hun beleidsvoorbereiding. Gemeenten kunnen de evolutie van de data bekijken in de tijd, of het eigen bestuur vergelijken met andere besturen of het Vlaamse gemiddelde. 

1 op 3 inwoners heeft veel vertrouwen in zijn lokaal bestuur 

1 op drie inwoners heeft veel vertrouwen in het lokaal bestuur, bijna de helft is neutraal en 1 op vijf heeft weinig vertrouwen in het lokaal bestuur. Zo heeft in de stad Leuven 56% van de inwoners veel vertrouwen in het stadsbestuur. Volgens burgemeester Mohamed Ridouani is vertrouwen de basis van alles: 'We werken hard en we werken op alle vlakken samen, samen met onze diensten en onze inwoners. We hebben inmiddels van participatie een echte cultuur gemaakt. Het doet dan ook veel plezier dat dit loont in een hoog gevoel van welbevinden, zeker in tijden waar polarisering en wantrouwen heerst.'

7 op 10 Vlamingen voelt zicht thuis bij de inwoners uit zijn buurt. Bewoners van centrumsteden staan meer open voor diversiteit 

8 op de 10 inwoners zijn tevreden over het contact in de buurt, 7 op 10 voelt zich thuis in zijn buurt en vertrouwt de buren. Bijna 7 op de 10 inwoners willen hun buren helpen. 4 op de 5 inwoners staan neutraal tot positief tegenover mensen van verschillende herkomst. In de 13 centrumsteden is er doorgaans wat meer openheid voor diversiteit dan in andere gemeenten. Dat bevestigt ook Wim Dries, burgemeester van Genk: 'Als stad zetten we sterk in op samenleven. Wij trachten het verschil te maken door op wijkniveau ontmoetingen te stimuleren en bruggen te bouwen. Als voormalige mijnregio heerst hier een hoog samenhorigheidsgevoel. Mensen hebben een groot vertrouwen in hun buren en tonen appreciatie voor de buurt. Diversiteit is met 60% Genkenaars van een andere origine zeer zichtbaar en voelt als een verrijking.' 

Zwerfvuil en verkeer in top 3 van buurtproblemen 

De meeste inwoners zijn tevreden over hun gemeente, maar verkeershinder en de staat van het openbaar domein blijven een netelig punt. Hinder door te snel rijden en zwerfvuil wekken bij de inwoners het meest ergernis op. 4 op de 10 inwoners geven aan er vaak last van te hebben. Sluipverkeer en zwerfvuil nemen nog altijd toe, terwijl hinder door snel verkeer afneemt. Volgens 46% en resp. 41% van de inwoners verkeren de voet- en fietspaden in goede staat. 43% van de  Vlamingen en 49% van de inwoners uit de 13 centrumsteden is van mening dat ze in hun gemeente of stad veilig kunnen fietsen. Slechts 4 op tien inwoners oordeelt dat naar school fietsen veilig is voor kinderen, maar ziet dit wel positief evolueren. 'We hebben in Duffel een fietstraditie', zegt burgemeester Sofie Joosen, 'dus we scoren goed, maar willen niet op onze lauweren rusten. We zien aan de cijfers in Vlaanderen dat er bijkomende inspanningen nodig zijn. Ook in Duffel staan er heel wat investeringen op het programma.'

Invloed van coronacrisis op de cijfers 

De bevraging gebeurde in september vorig jaar. Op een aantal vlakken is de invloed hiervan te merken in de cijfers. Zo vindt 80% van de inwoners dat er voldoende groen is in de buurt en 7 op de 10 vindt voldoende rustplekken. 46% van de inwoners maakt hier ook gebruik van en gaat regelmatig naar een park of bos in de gemeente. Op het vlak van armoede daarentegen is de impact van de coronacrisis nog niet helemaal zichtbaar in de burgerbevraging. Daarvoor is het volgens projectleider Hilde Schelfaut, misschien nog te vroeg.   

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers wijst bij de voorstelling op de daad- en veerkracht van steden en gemeenten in deze uitzonderlijke periode: 'Het lokale bestuursniveau wordt het bestuursniveau van de 21ste eeuw. Het afgelopen jaar bewezen onze lokale besturen opnieuw hun daadkracht. Zij waren het aanspreekpunt waar de burger terecht kon. Zij zorgden voor de oplossingen op maat, of het nu ging over het veilig openen van de winkelstraten of het organiseren van de vaccinatiecentra. Lokaal ligt het vertrouwen en de toekomst. Vanuit Vlaanderen gaan we de slagkracht van onze lokale besturen de komende jaren verder versterken met extra middelen en extra bevoegdheden. We gaan de evolutie en het beleid alvast goed kunnen opvolgen dankzij deze nieuwe Gemeente-Stadsmonitor.'

 Nieuwsgierig naar jouw gemeente? 

Bekijk hier de resultaten voor jouw gemeente. Download met 1 druk op de knop jouw gemeentescan, raadpleeg een digitale steekkaart naar keuze of stel zelf je eigen rapport samen. 

 

  

Katrien Gordts