Auteur:

Gepubliceerd op: 01-04-2021

De digitalisering in het betalingsverkeer zet zich door. VVSG wil dat mensen overal met een bankkaart of een app op hun smartphone kunnen betalen en dat barrières rond electronisch betalen en digitaal bankieren worden weggewerkt. In afwachting blijven goed geplaatste geldautomaten nodig en zullen banken ook fysieke dienstverlening moeten blijven aanbieden. Dat zijn de punten die de VVSG naar voor schuift in een schriftelijk advies aan de Commissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda in het federale parlement over een aantal wetsvoorstellen en een voorstel van resolutie over het thema.

De digitale samenleving krijgt vorm

Vele burgers zetten al de stap naar cashless betalen en digitaal bankieren. Toch is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend, denk maar aan laaggeletterden, mensen met een beperking zoals bv. autisme, ouderen die cognitief niet meer in staat zijn om de omslag naar de digitale maatschappij te maken… Banken bouwen hun kantorennet af en het aantal geldautomaten daalt. Een beheerscontract verplicht Bpost wel een geldautomaat te plaatsen in gemeenten waar geen andere geldautomaat staat. Voor mensne met beperkte mobiliteit biedt dit echter geen soelaas, zeker niet wanneer deelgemeenten en/ of kerkdorpen ver uiteen liggen.

De vlucht vooruit

Toch pleit de VVSG niet voor behoud van het cash-circuit en het bankieren op papier, integendeel. Mensen moeten veeleer overal met een bankkaart of een app op hun smartphone kunnen betalen. Barrières zoals geen toegang tot internet of onvoldoende digitale vaardigheden moeten worden weggewerkt. Ook administratieve processen moeten volledig digitaal kunnen verlopen. In afwachting hiervan zorgt de financiële sector best voor een betere geografische spreiding van geldautomaten, en dit na overleg met de gemeenten die de lokale noden het best kennen. Ook een fysieke dienstverlening blijft noodzakelijk, net al het inzetten op financiële educatie over digitaal bankieren aan klanten die niet even digitaal en financieel vaardig zijn. Ook handhaving op de naleving van afspraken is belangrijk.

Het volledige advies vind je hier.

Nathalie Debast