Auteur:

Gepubliceerd op: 18-02-2022

Goed nieuws; de stad Geel beschikt over een definitief ruimtelijk beleidsplan. Dit plan beschrijft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de stad en hoe die wordt gerealiseerd.

Afgelopen december keurde de gemeenteraad het plan goed. De deputatie van de provincie Antwerpen en de Vlaamse regering maakte vervolgens geen gebruik van hun bevoegdheid een ‘voorbehoud’ te maken bij bepaalde passages van het beleidsplan. Daarmee is het plan definitief van kracht. 

Geel is niet alleen de eerste gemeente met een visie die volgens de ‘beleidsplan-methodiek’ is opgemaakt, maar tout court het eerste bestuur in Vlaanderen dat over zo’n plan beschikt. Geen enkele provincie en ook het gewest beschikken immers over een ruimtelijk beleidsplan.

Het beleidsplan van Geel bestaat uit een strategische visie en kent vijf beleidskaders: ‘de veelzijdige stad’, ‘leefbare dorpen’, ‘duurzame bedrijvigheid’, ‘publieke ruimte en mobiliteit’ en ‘open ruimte’. Tot slot bevat het plan een reeks acties om de visie op het terrein te realiseren.

Meer informatie vind je op de website van Geel.  

Xavier Buijs