Foto VLM
Foto VLM

Auteur:

Gepubliceerd op: 02-08-2022

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) liet in 2021-2022 onderzoeken wat het economisch potentieel is van biomassaresten uit landschapsbeheer. De studie is ondertussen voltooid en beschikbaar in de publicatiedatabank van de Vlaamse Overheid.

De onderzoekers analyseerden 16 lopende projecten met een focus op hout en gras en  concludeerden dat de benutting van biomassa uit landschapsbeheer een financiële meerwaarde levert die de kosten voor het beheer deels compenseert. Er zijn ook heel wat voordelen voor het milieu, het landschap en de biodiversiteit. De uitdaging is om voldoende biomassa bijeen te brengen die bovendien ook voldoet aan de vereiste kwaliteit voor de beoogde toepassing.

Maaisel, takken en snoeihout van het onderhoud van bermen, bomen en struiken worden nog vaak als afval beschouwd. Maar er zijn mogelijkheden om die biomassa te gebruiken als grondstof voor materiaal, energie of verrijking van de bodem. ​Verschillende (plattelands)projecten experimenteerden de voorbije jaren om biomassa uit natuur- en landschapsbeheer lokaal te gebruiken. Zo werd versnipperd hout ingewerkt in de bodem of deed het dienst als brandstof in biomassaketels. Het maaisel werd gebruikt ​voor compost, en grasvezels werden gebruikt ​voor papierproductie. 

De VLM-studie ‘Economisch potentieel van biomassa uit landschapsbeheer’ biedt inspiratie voor toekomstige samenwerkingen rond benutting van biomassa, de logistieke organisatie, en het nastreven van hoogwaardige toepassingen en een duurzaam verdienmodel.

Meer info: persbericht VLM

Sara Coessens