Auteur:

Gepubliceerd op: 15-11-2022

Op donderdag 10 november heeft de ministerraad de aanpassingen aan het decreet GAS snelheid goedgekeurd.

In eerste instantie wordt de problematiek van het originele proces-verbaal opgelost. Het volstaat om de overtreder een afschrift van een PV te bezorgen, net zoals dit ook het geval is bij de strafrechtelijke procedure. Een tweede aanpassing is specifiek van toepassing op de buitenlandse overtreders. Door deze aanpassing in het decreet kan er bij buitenlandse overtreders gebruik gemaakt worden van een informatiebrief en hoeft men daardoor het PV niet meer te vertalen in de taal van de overtreder. Tot slot wordt de termijn die de sanctionerend ambtenaar heeft om verweerschriften te beantwoorden opgetrokken van 30 dagen naar 90 dagen.

Deze aanpassingen bieden een oplossing voor een aantal problemen die steden en gemeenten vandaag ervaren bij de toepassing van GAS 5. Maar ondanks deze aanpassingen aan het decreet blijven er nog steeds een aantal juridische en praktische problemen aanwezig, bv. de problematiek van kentekenaansprakelijkheid, de onmogelijkheid om recidivisten strenger te sanctioneren, …

Dit hersteldecreet treedt nog niet onmiddellijk in werking. Deze aanpassingen dienen eerst nog een aantal stappen te doorlopen, waaronder een bespreking in het Vlaams Parlement.

De VVSG stelt een FAQ ter beschikking aan de lokale besturen die kan helpen bij de implementatie van GAS 5.

Melissa Rasschaert