Auteur:

Gepubliceerd op: 01-07-2022

Meer dan 80 bedrijven en organisaties ondertekenden in maart de Green Deal Anders Verpakt (GDAV), een green deal met focus op het vermijden en hergebruiken van verpakkingen. Via concrete projecten en acties engageren ze zich om hun diensten en/of verpakkingen en bijhorende processen te gaan herdenken richting preventie en hergebruik van verpakkingen. 

Deze omschakeling vergt echter vaak een wijziging van het hele businessmodel en er zijn heel wat systemische knelpunten die dergelijke wijziging in de weg kunnen staan.  Om deze omschakeling kracht bij te zetten, lanceert de stuurgroep GDAV een projectfinanciering van 600 000 euro. 

Deze projectfinanciering richt zich specifiek op (partnerschappen van) ondernemingen, onderzoeksinstellingen, lokale overheden en organisaties die projecten beogen die bijdragen aan het wegwerken van één of meerdere systeemknelpunten met als mogelijke ambitie het opschalen, het afstemmen van ketens, het creëren van economische en maatschappelijke impact en het verzamelen en delen van kennis en informatie. Als minimumvoorwaarde moet de indienende partij deelnemen aan de Green Deal Anders Verpakt.

Meer informatie over deze projectfinanciering en de gedefinieerde systeemknelpunten vindt u hier

Loes Weemaels