Auteur:

Gepubliceerd op: 22-03-2023

De recentste wijziging aan de wegcode (K.B. 12.03.2023, Inforumnr 364524) geeft een zonale toepassing aan het verkeersbord F111 (Fietsstraat). Dus voor een zonale toepassing van de fietsstraat moet je niet langer gebruik maken van een zonebord. De zoneborden met een verkeersbord Fietsstraat die al geplaatst zijn, mogen behouden worden tot 1 januari 2032. 

Andere wijzigingen aan de wegcode zijn onder andere:

  • Een herschikking van bepalingen in verband met verhoogde inrichtingen
  • Ruimere mogelijkheden voor experimenten en pilootprojecten
  • Een nieuwe definitie van de reddingsstrook, laat een ruimer gebruik toe bij incidenten
  • Rechtsaf vrij voor fietsers wordt ook mogelijk bij verkeerslichten voor openbaar vervoer
  • Medegebruik van de busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding wordt voor bijkomende categorieën van voertuigen mogelijk gemaakt.
Erwin Debruyne