Auteur:

Gepubliceerd op: 13-07-2022

Minister Verlinden heeft in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken (15 juni 2022)  bevestigd dat de federale basisdotatie met 8% zal verhoogd worden als gevolg van de 4 indexaanpassingen in 2022. Bij de budgetopmaak 2022 was er een federale basisdotatie voorzien van 793 miljoen voorzien, deze federale basisdotatie wordt nu verhoogd met 8% ofwel 64 miljoen euro. De federale basisdotatie zal nu 857 miljoen euro bedragen. Heel wat parlementsleden hebben hun bezorgdheid geuit dat deze budgetverhoging met 8% onvoldoende zal zijn om de stijgende loonkosten voor de politiezones op te vangen.

Minister Verlinden heeft in de Kamercommissie bevestigd dat deze budgetverhoging niet zal volstaan om de definitieve basisdotaties 2022 te financieren. Volgens de minister zal het definitieve bedrag van de federale basisdotatie 2022 pas kunnen worden vastgesteld in januari 2023, aangezien het gebaseerd is op de gezondheidsindex van december 2022. De vraag rijst eveneens in welke mate de andere federale dotaties (bijkomende federale dotatie, sociale dotatie enz..) ge├»ndexeerd worden

Koen Van Heddeghem