Auteur:

Gepubliceerd op: 03-11-2021

Naar aanleiding van de publicatie van het nieuwe koninklijk besluit (28.10.2021) met betrekking tot de maatregelen om de pandemie te beheersen, werd in de lijst met veelgestelde vragen een verduidelijking opgenomen omtrent het meten van CO2 in culturele inrichtingen:

  • de verplichting om een luchtkwaliteitsmeter te gebruiken die het niveau van CO2 detecteert, hangt in principe af van de aard van de inrichting, en niet van de aard van de activiteit
  • de verplichting geldt voor inrichtingen die behoren tot de sportieve sector, fitnesscentra inbegrepen, en inrichtingen die behoren tot de evenementensector, discotheken en dancings inbegrepen
  • inrichtingen die louter behoren tot de culturele, feestelijke of recreatieve sector zoals bijvoorbeeld jeugdhuizen, moeten niet aan die verplichting voldoen

Anderzijds is het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter wél verplicht bij indoor massa-evenementen, en dat is vanaf 200 personen. Op dit moment speelt de aard van de inrichting geen rol meer, maar wel het aantal deelnemers en de aard van de activiteit. Bijvoorbeeld bij een theatervoorstelling in een cultureel centrum met  meer dan 200 aanwezigen is het meten van het CO2 gehalte dus wel verplicht.

Belangrijk ook is de verduidelijking in het aangepaste koninklijk besluit. Een nieuw artikel 9 stelt dat het hebben van een erkend systeem voor luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie bij het overschrijden van de waarde van 1200 ppm CO2 in de lucht, een aanbeveling is en geen verplichting. De installatie van een CO2-meter en het hebben van een actieplan blijven wel verplicht. In het koninklijk besluit is geen sprake van een sluiting van inrichtingen indien de CO2-maatregelen niet worden nageleefd.

Lieselot Decalf