Auteur:

Gepubliceerd op: 07-11-2023

Vlaanderen stelt 6,5 miljoen euro ter beschikking voor lokale besturen die in het kader van de opvang en begeleiding van ontheemde Oekraïners grote inspanningen hebben geleverd. Deze middelen komen uit het Europese Fonds AMIF  (Asiel, Migratie en Integratie) en compenseren de coördinatiekost van lokale besturen tijdens de Oekraïnecrisis. Zoals gebruikelijk bij AMIF-middelen geldt het principe van cofinanciering. In dit project wordt maximaal 70% van de kosten door Vlaanderen betaald, van de lokale besturen wordt 30% eigen inbreng verwacht.  

Het Vlaams Agentschap Binneniands Bestuur (ABB) neemt de rol op van promotor. De promotor heeft de juridische verantwoordelijkheid en verzorgt de contacten met Afdeling Europese Programma’s.  ABB dient  de aanvragen in voor de lokale besturen en stort de toegekende middelen door naar de lokale besturen. De Vlaamse Ondersteuningsteams (VLOT) en de diensten van de gouverneurs fungeren als vertegenwoordigers van de promotor en bieden ondersteuning bij het project. De lokale besturen beslissen vrij om al dan niet in te gaan op de oproep.
 

Welke kosten?

  • Lokale besturen kunnen de middelen enkel gebruiken om de kosten van medewerkers te betalen voor de coördinatie van het opvangbeleid van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. De gemeentelijke coördinatoren vallen bijvoorbeeld onder die noemer.
  • De middelen worden retroactief ingezet voor kosten in de periode 2022-2023, waarvoor de lokale besturen geen andere subsidies ontvingen.

Zoals gebruikelijk bij AMIF-middelen geldt het principe van cofinanciering. In dit project wordt maximaal 70% van de kosten (loonkosten en een forfaitaire werkingskost van 15%) gecompenseerd met de AMIF-middelen.  
 

Welke gemeenten komen in aanmerking?

Op basis van enkele objectieve criteria zoals het aantal geregistreerde ontheemden en de creatie van opvangplekken, selecteerde de Vlaamse Regering 146 lokale besturen die in aanmerking komen voor deze subsidie.

 

Indienen voor 1 december 2023

Indien het lokaal bestuur wenst in te gaan op de oproep moet in functie van het aanvraagdossier verschillende stappen worden genomen. Het volledige aanvraagdossier moet ten laatste op 30 november 2023 per mail worden ingediend bij de vertegenwoordiger van de promotor: vlot@vlaanderen.be.

Meer informatie

 

Sabine Van Cauwenberge