Auteur:

Gepubliceerd op: 20-09-2023

VVSG Netwerk Klimaat is begin 2021 van start gegaan voor een subsidieperiode van 4 jaar. Het werd opgericht om lokale besturen te ondersteunen bij de uitvoering van hun lokaal energie- en klimaatbeleid. Kort daarna werd ook het Lokaal Energie- en Klimaatpact gelanceerd, dat een grote impact heeft op het lokaal klimaatbeleid. Ook hierin speelt Netwerk Klimaat een rol, hoewel de opdracht thematisch minder ruim is dan het LEKP. 

Omdat de huidige Vlaamse regering nog een beslissing zou kunnen nemen over de verlenging, wordt de werking momenteel geëvalueerd via een extern bureau. Een heel belangrijk aspect hierin is de tevredenheid van de doelgroep van lokale besturen en hun partners over de werking van VVSG Netwerk Klimaat. 

Ben jij betrokken bij het lokale klimaatbeleid? Vul dan zeker ook de bevraging in. 

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten en gebeurt volledig anoniem. De antwoorden worden verwerkt door Transition Stories als extern bureau en worden niet gedeeld met derden. 

Maarten Tavernier