Gepubliceerd op: 28-02-2023

De zoektocht naar de ideale schaal voor de lokale politiezones is de voorbij maanden bijzonder actueel. Onlangs pleitte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden dat we op termijn naar ongeveer 40 politiezones moeten evolueren. In opdracht van de FOD Binnenlandse zaken maakten de UGent en IDEA Consult een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de 10 al gefuseerde politiezones.

Volgens hun onderzoek is het resultaat van de fusie heel sterk afhankelijk van de gemaakte keuzes. Zo zette een aantal van de gefuseerde politiezones sterk in op specialisatie en het aantrekken van expertise, anderen besteden meer aandacht aan het verbeteren van de ondersteunende diensten, terwijl een beperkt aandeel de focus legde op (financiële) efficiëntie. Maar de rode draad van hun onderzoek is dat de organisatie van de gefuseerde zones robuuster is en zo beter kan omgaan met schokken.

De onderzoekers ontkrachten deels een aantal bezorgheden rond fusie. In vele gevallen blijft de wijkwerking wat ze is en verandert er ook niets aan het onthaal. Ook de betrokkenheid vanuit de lokale politiek is volgens hen slechts in uitzonderlijke gevallen verminderd. Hoewel de directe impact van een fusie op burgers beperkt is, gaven wel bijna alle burgemeesters van gefuseerde politiezones aan dat door de fusie de dienstverlening verbeterd is.

Raadpleeg het volledige onderzoek

Koen Van Heddeghem - Diensthoofd veiligheid