Auteur:

Gepubliceerd op: 03-01-2022

In oktober 2021 nam de federale regering extra maatregelen om mensen te ondersteunen omwille van de stijgende energieprijzen tijdens het najaar 2021. 

Deze maatregelen werden beslist in de Wet van 15.12.2021 houdende maatregelen in het licht van de hoge energieprijzen in 2021 (BS 23.12.2021). 

Enerzijds is er de maatregel om voor beschermde residentiële afnemers een forfait van 80 euro te voorzien in de betaling van de factuur. Deze tussenkomst zal rechtstreeks voor de energieleveranciers gebeuren door middel van een creditnota tegen 31 december 2022. De beschermde afnemers zijn mensen die op 30 september 2021 recht hadden op het sociaal tarief gas-en elektriciteit. 

Anderzijds is het ook de opdracht van de OCMW's om tussen te komen voor mensen die geen recht hebben op deze fofaitaire toelage en dat via het bestaande fonds gas-en elektriciteit. Dit fonds wordt nu éénmalig versterkt met 16 miljoen euro, eind 2021 uitbetaald aan de OCMW's. Deze middelen kunnen besteed worden vanaf 1 januari 2022. Het streefdoel is de helft te besteden aan een tussenkomst in de factuur en de helft aan preventieve maatregelen. Er zijn enkel middelen voorzien in art.6 van het bestaande fonds, dus niet voor personeelskosten. Let wel, er zijn specifieke richtlijnen voor het extra budget en deze staan in de omzendbrief hier

 

Shirley Ovaere