Auteur:

Gepubliceerd op: 21-09-2022

EFRO Vlaanderen lanceerde haar eerste oproepen van het programma 2021-2027, goed voor een oproepenveloppe van € 70 miljoen. De oproepen situeren zich in de beleidsdoelstelling Slim en Duurzaam Vlaanderen. Voor Duurzaam Vlaanderen gaat men op zoek naar projecten die passen binnen de specifieke doelstelling 'Hernieuwbare energie' en 'Duurzame multimodale stedelijke mobiliteit'.
De oproepen sluiten af op 31 januari 2023. Voor elk van de oproepen wordt gewerkt met een 2-staps procedure waarbij eerst een vooraanmelding ingediend wordt met een korte samenvatting van het projectidee. Hiervoor heb je tijd tot 18 november 2022. Op basis daarvan geeft de beheersautoriteit feedback waarna je een volledig uitgewerkt projectvoorstel kan indienen. Hiervoor heb je tijd tot 31 januari 2023.

De eerste 2 weken van oktober worden 5 provinciale infosessies georganiseerd waar de oproepen in detail toegelicht zullen worden. Deze vinden telkens tussen 10 en 14 uur plaats in Hasselt (3 oktober), Antwerpen (6 oktober), Kortrijk (11 oktober), Leuven (13 oktober) en Gent (14 oktober). Meer info over de provinciale roadshow vind je hier.

Met deze oproep is men op zoek naar projecten die inzetten op een versnelde verhoging van hernieuwbare energie in Vlaanderen. De nadruk ligt daarbij vooral op innovatieve piloot- en demonstratieprojecten. Er wordt daarbij vooral gefocust op investeringsprojecten. Flankerende werkingsactiviteiten (bij uitbouw / exploitatie van infrastructuur) zijn niet uitgesloten, indien het staatssteunregime dit toelaat, maar moeten hoe dan ook beperkt zijn (zowel inhoudelijk als financieel). Louter werkingsprojecten komen voor deze projectoproep niet in aanmerking. Bij succesvolle pilots moet vervolgens voldoende aandacht besteed worden aan disseminatie van de projectresultaten.

Heb je interesse om een EFRO-project in te dienen en ben je nog op zoek naar mogelijke partners? Meld je aan via het aanmeldloket voor subsidies van Netwerk Klimaat.

Leen Van der Meeren