Foto Departement Omgeving Vlaanderen

Auteur:

Gepubliceerd op: 11-01-2023

Doe mee aan de Green Deal Duurzame Zorg!

De impact van de klimaatcrisis en vervuiling op onze gezondheid, ons welbevinden en onze leefomgeving is gigantisch. Duurzaamheid en gezondheid gaan hand in hand. Elke inspanning die we samen leveren voor onze natuur, is er ook één voor onszelf. Met deze Green Deal willen we de dynamiek rond duurzaamheid aanzwengelen binnen de zorg- en welzijnssectoren. En dit door samen op korte termijn werk te maken van concrete acties, gefaciliteerd door samenwerking én kennis- en ervaringsuitwisseling. Het succes staat of valt met het engagement van velen, waarbij we actie van elke partner nodig hebben om de noodzakelijk duurzame transitie mogelijk te maken.

Op de Green Deal webpagina kan je volgende documenten terugvinden:

  • Laat je inspireren door concrete acties in de inspiratietekst
  • Lees de afspraken na in het convenant
  • En vul ten slotte jouw engagementsformulier in en word zo deelnemende partij!

Teken in op de Green Deal Duurzame Zorg, om zo samen een duurzame versnelling te creëren.

Kurt Schoonbaert