Maquette van stadsplanning
foto: Christophe Dion

Auteur:

Gepubliceerd op: 25-08-2023

In 2023 reikt de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning (VRP) voor de tiende keer de tweejaarlijkse 'Vlaamse Planningsprijs' uit voor het meest vernieuwende planningsconcept of state of the art uitgevoerde ruimtelijke realisatie. 

De jury kan een ruimtelijke Planningsprijs uitreiken in één of in elk van volgende categorieën. Het hoeft daarbij zeker niet altijd te gaan om zeer grote (stedelijke) plannen. De VRP biedt ook kleinschalige projecten met een innovatief karakter de mogelijkheid om de Planningsprijs te winnen.

  1. Een beloftevol gestart planningsproces of vernieuwend planningsconcept.
    Embryonale concepten en nieuwe ideeën voor instrumenten, beleid, proces, participatie of andere aspecten van het planningsproces maken in deze categorie kans op de Planningsprijs.
     
  2. Een afgerond planningstraject of realisatie.
    Planningsmethodieken of instrumenten die hun waarde hebben bewezen, realisaties die de kwaliteitseisen uit de planfase in praktijk hebben omgezet, een doorlopen proces dat zijn vruchten heeft afgeworpen of andere resultaten van vernieuwende planningsinitiatieven worden in deze categorie beoordeeld.

Ben je als gemeente opdrachtgever van zo'n kwalitatief hoogstaand project (studie, plan, ontwerp of realisatie)? Waag dan je kans.  Lees er meer over via de website van de VRP.  

 

 

 

Xavier Buijs