Auteur:

Gepubliceerd op: 17-04-2024

De Vlaamse Regering keurde op 29 maart de derde projectoproep voor Plan Samenleven goed en publiceerde de nieuwe modaliteiten. Voor het derde projectjaar voorziet de Vlaamse regering een bedrag van 16.970.780 euro. Enkel de projectindieners die in het tweede projectjaar deelnamen aan Plan Samenleven hebben de mogelijkheid om dezelfde subsidies opnieuw te ontvangen in het derde projectjaar.

De VVSG is blij dat er opnieuw middelen worden ter beschikking worden gesteld voor de verdere uitvoering van het Plan Samenleven. Het Plan Samenleven is een groot succes bij de huidige 147 lokale besturen die nu deelnemen. In het eerste projectjaar stapten 104 lokale besturen in het Plan Samenleven. In het tweede jaar kwamen er nog 43 extra lokale besturen bij. Bij deze derde oproep kunnen nieuwe lokale besturen enkel aansluiten door samen te werken met de huidige indieners. In theorie kunnen dus nieuwe lokale besturen indienen, maar in de praktijk zal dit niet eenvoudig zijn.

De VVSG vraagt aan de volgende Vlaamse regering om van deze projectsubsidie een structurele financiering met instapmogelijkheden voor alle gemeenten te maken. Voor de uitvoering van een lokaal integratie- en gelijkekansen beleid is het belangrijk dat de capaciteit van lokale besturen wordt versterkt voor de uitvoering en coördinatie.

Bovendien vraagt de VVSG om de administratieve procedure en planlast te beperken met oog voor de verscheidenheid van indieners en met respect voor de regierol van de gemeenten.
 

Timing Projectjaar 2024-2025

  • 6 mei 2024 12u00: uiterlijke indiendatum aanvragen
  • eind mei 2024: de indienende lokale besturen en geselecteerde acties worden voorgelegd aan de Inspectie van Financiën
  • juli 2024: toekenning middelen
  • 1 oktober 2024: startdatum project

 

Inspiratiedag Plan Samenleven - Brussel - 30 april

Om zowel de huidige als nieuwe lokale besturen te inspireren rond de 24 acties organiseren het Agentschap Binnenlands Bestuur en de VVSG in samenwerking met het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering op dinsdag 30 april een Inspiratiedag rond het Plan Samenleven.

We willen een dag brengen dat inspirerend werkt dankzij de boeiende sprekers en experten en waarop je je eigen praktijken kan aftoetsen met je collega's tijdens de vele werksessies.

Deelname is gratis. Je kan je inschrijven voor een gehele dag en/of voor een dagdeel. Ook lokale besturen die nog niet deel uitmaken van Plan Samenleven zijn welkom.

Sabine Van Cauwenberge