Auteur:

Gepubliceerd op: 31-03-2022

Alle lokale besturen zijn volop bezig met de nieuwe uitdagingen die instroom van Oekraïense vluchtelingen met zich mee brengt. De VVSG kreeg de voorbije weken heel wat vragen over hoe andere besturen zich klaarstomen, inspiratie voor draaiboeken gastgezinnen, leidraad screeningsgesprekken, functiebeschrijvingen vluchtelingencoördinatoren, oproep tot werven van buddy's,  vrijwilligersovereenkomsten enz. De VVSG wil deze uitwisseling van goede praktijken tussen de lokale besturen graag bevorderen en ondersteunen.

Heeft jouw lokaal bestuur al wat materiaal liggen en wil je dit delen met de andere lokale besturen? Mail naar samenleven@vvsg.be. We ontsluiten dit materiaal snel op onze webiste!

 

Sabine Van Cauwenberge