Auteur:

Gepubliceerd op: 22-06-2023

Het Vlaams Parlement keurde in de plenaire zitting van 21 juni het decreet 'wonen in eigen streek' (WIES) goed. Dit decreet moet het mogelijk maken dat in de gemeenten met de hoogste vastgoedprijzen de minder kapitaalkrachtige inwoners een woning kunnen kopen in hun eigen gemeente of de streek waarin ze opgegroeid zijn. De VVSG vindt het positief dat aan de gemeenten (die in aanmerking komen) een instrument ter beschikking wordt gesteld om  betaalbaar wonen mogelijk te maken, maar heeft eerder wel enkele bedenkingen geuit. 

Dit decreet is het antwoord op de eerdere vernietiging van de regeling 'wonen in eigen streek' in het Grond- en pandendecreet door het Grondwettelijk hof. De Vlaamse regering maakt zich sterk dat dit nieuwe decreet juridisch wel sterk genoeg is, ondanks de waarschuwing van de Raad van State. Dit decreet wordt nog verder uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit. De Vlaamse Regering zal ook nog een lijst samenstellen van gemeenten die in aanmerking komen om van de WIES-regeling gebruik te maken. De gemeenten op de lijst zullen zelf de keuze hebben om de WIES-regeling toe te passen. De betaalbaarheid zou immers verwezenlijkt worden door de gemeente door financieel tussen te komen voor minstens 50% van het  grondaandeel.

Overzicht van diverse documenten en besprekingen in het Vlaams Parlement.

Joris Deleenheer