Auteur:

Gepubliceerd op: 30-01-2024

De Vlaamse Regering past vooralsnog het stickerbeleid voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk niet aan. De zogenaamde ‘nee-sticker’ blijft dus nog even in gebruik. Vanaf 1 januari 2025 geldt wel een verbod op een volledige plastic wikkel voor ongeadresseerd drukwerk dat gratis wordt aangeboden.

Eind december 2023 keurde de Vlaamse Regering een nieuwe reeks wijzigingen van het Vlarema goed. Daarin geen spoor van een aanpassing van het stickerbeleid voor de verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk. Deze wijzigingenreeks was nochtans de eerste en tegelijk ook laatste kans voor de huidige Vlaamse Regering om uitvoering te geven aan een belangrijke actie uit het Lokaal Materialenplan (goedgekeurd in mei 2023), namelijk de invoering van de ja-sticker. Op vandaag ontvangen alle inwoners zonder nee-sticker op hun brievenbus ongeadresseerd drukwerk. In de toekomst zou dat enkel het geval mogen zijn voor gezinnen die een ja-sticker kleven. Ook de VVSG stuurde aan op de invoering van de ja-sticker.

De afgelopen jaren kozen steeds meer Nederlandse gemeenten voor een beleid met ja-stickers, met een grote besparing op de hoeveelheid papierafval tot gevolg. Vlaamse gemeenten hebben die keuzevrijheid niet omdat de Vlaamse overheid enkel de nee-sticker heeft goedgekeurd.

Het is afwachten of de volgende Vlaamse Regering de keuze voor een ja-sticker wel in de praktijk zal omzetten. Een volgende wijziging van het Vlarema is wellicht ten vroegste voor de tweede helft van 2025.

Piet Coopman