Gepubliceerd op: 03-11-2021

Begin 2020 sloeg de coronacrisis wereldwijd genadeloos toe. Dit zorgde voor nieuwe uitdagingen en gewijzigde prioriteiten voor lokale besturen, zo ook in Vlaanderen. Om een beeld te krijgen wat de impact van de coronacrisis was op het SDG-proces van Vlaamse steden en gemeenten, sloegen de Universiteit Antwerpen (UA) en de VVSG de handen in elkaar voor een kleine enquête die polst naar deze impact.

Uit de analyse blijkt dat heel wat Vlaamse steden en gemeenten zich reeds engageren om met de SDG’s aan de slag te gaan, maar dat ze zich nog vaak in de beginstadia van het SDG-proces bevinden. Meer dan 50% van de deelnemende lokale besturen geven aan dat de coronacrisis wel degelijke een impact heeft gehad op hun SDG-werking in de vorm van een vertraging, omwille van minder tijd en minder interesse om ermee bezig te zijn. Het merendeel van deze steden en gemeenten geven echter ook aan dat het hier slechts om uitstel en niet om afstel gaat, aangezien ze aangeven in het komende jaar naar een versnelling van het proces te evolueren, of minstens het wegwerken van de negatieve impact van de coronacrisis, gecombineerd met een duidelijk engagement om verdere stappen te zetten in het proces.

Vlaamse lokale besturen lijken vooral in te zetten op SDG’s 1 (geen armoede), 3 (goede gezondheid), 4 (kwaliteitsonderwijs) en 11 (duurzame steden en gemeenschappen). Voor deze eerste drie SDG’s is de inzet van steden en gemeenten onder de coronacrisis zelfs sterk toegenomen en ook naar volgend jaar toe plannen ze dit nog te versterken. Uit de bevraging blijkt ook dat SDG’s 7 (betaalbare en duurzame energie) en 13 (klimaatactie) naar de toekomst toe aan belang winnen.

Tot slot blijkt dat lokale besturen moraliteit (de samenleving beter maken) als voornaamste beweegreden naar voor schuiven om met de SDG’s te werken.

Het volledige rapport van de bevraging kan je hier raadplegen