openbare bibliotheek als centrale schakel - pexels

Auteur:

Gepubliceerd op: 19-07-2023

De openbare bibliotheek blijft de plek bij uitstek waar mensen laagdrempelig  in contact komen met allerhande vormen van leesplezier maar ook met elkaar.  Zo speelt dit 'boekenhuis' een belangrijke rol op het vlak van welbevinden, leesvaardigheid, digitale inclusie en het brede culturele leven in de gemeente. 144 bibliotheken vulden de bibliotheekmonitor in die sectorvereniging VVBAD jaarlijks organiseert, goed voor zo’n 70 procent van de bevolking in Vlaanderen en Brussel. De resultaten bieden een (cijfermatige) inkijk op de organisatie en werking van de lokale openbare bibliotheken

Zo betalen de gebruikers geen lidgeld bij één derde van de bibliotheken. Meer bibliotheken geven aan dat het opstellen van de bibliotheekbegroting voor 2023 moeilijker verliep dan voorheen. Wegens de inflatie zijn de bibliotheekdiensten, personeelskosten en boeken duurder geworden. Ook een bibliotheek die over hetzelfde budget beschikt als de voorbije jaren, kan daar dus eigenlijk minder mee doen. Bij drievierde van de bibliotheken bleef het aantal personeelsleden gelijk in 2023. Een medewerker die met pensioen gaat, wordt slechts in 40 procent van de gevallen vervangen, en bij afwezigheid van collega’s wegens ziekte, zwangerschapsverlof of loopbaanonderbreking is er zelden een tussentijdse oplossing voorzien.

Ondanks de afschaffing van de bibliotheekplicht zo’n zeven jaar geleden, geeft 91% van de bibliotheken aan dat er geen plannen zijn om de bibliotheek te sluiten. In 7% van de gevallen waren er wel plannen, maar zijn deze afgevoerd. Uit de bevraging blijkt duidelijk dat lokale besturen hun bibliotheken niet loslaten.

Lieselot Decalf