Auteur:

Gepubliceerd op: 14-02-2024

Maar liefst één op drie Vlamingen is mantelzorger: iemand die de zorg op zich neemt van een familielid, vriend of gewoon een buur. Bijna iedereen komt er ooit in zijn leven mee in aanraking: ofwel door mantelzorg te geven of door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar. Sommige mantelzorgers beseffen zelfs niet eens dat ze mantelzorger zijn.

Op 31 januari lanceerden het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg en de mantelzorgverenigingen een sensibiliseringscampagne om aandacht te vragen voor de noden van de mantelzorger. De campagne richt zich naar mantelzorgers zelf, maar ook naar het brede publiek, ondernemingen, scholen en zorgprofessionals. #dahadikeffenodig is een campagne geënt op het Vlaams mantelzorgplan.

Dit plan bundelt de beleidsprioriteiten rond mantelzorg in vier verschillende projecten. Zo is er aandacht voor psychische ondersteuning, voor jonge mantelzorgers, voor mantelzorgers op de werkvloer, en voor specifieke scharniermomenten zoals een ziekenhuisopname of de stap naar een woonzorgcentrum.

De vernieuwde website mantelzorgers.be bevat aan schat aan informatie voor mantelzorgers maar ook voor lokale besturen die mantelzorgers willen ondersteunen.

Elke Verlinden