Auteur:

Gepubliceerd op: 23-04-2024

Het Federaal Parlement heeft op donderdag 18 april de NIS2-wet goedgekeurd. Deze wet zet de Europese richtlijn 2022/2555 om en vervangt de NIS1-wet van 2019. Ze biedt een kader voor de cyberbeveiliging van netwerk- en informatiesystemen bij verschillende entiteiten die van algemeen belang zijn voor de openbare veiligheid. Het doel van deze wet is om België minder kwetsbaar te maken voor cybercriminaliteit.

De VVSG publiceerde eerder een standpunt om lokale besturen niet mee te nemen onder de NIS2-wet, omdat een kader om deze doelstellingen te halen ontbreekt. Momenteel is de Vlaamse overheid bezig met het opstellen van een dergelijk kader om de cyberveiligheid bij lokale besturen te verhogen. Over het algemeen vallen lokale overheden niet onder de wet, maar er zijn uitzonderingen.

Controleer of de NIS2-wet van toepassing is op je lokaal bestuur en wat de bijbehorende verplichtingen zijn.

 

Charlotte De Mullier