Auteur:

Gepubliceerd op: 10-03-2023

Cyberveiligheid is vandaag van het grootste belang. Daarom doen ook lokale besturen er goed aan de Tiktok-applicatie niet langer te gebruiken. Uit een recente analyse van de Belgische Staatsveiligheidsdienst blijkt dat die niet veilig is. De applicatie verzamelt zonder toestemming een grote hoeveelheid gegevens van gebruikers. Er is ook een risico op manipulatie van informatie en inhoud door middel van algoritmen aanwezig op het platform. Chinese bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht samen te werken met Chinese inlichtingsdiensten. Het Centrum voor Cybersecurity Belgium (CCB), de Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid (ADIV) en Veiligheid van de Staat (VVSE) roepen daarom op tot algemene waakzaamheid en adviseren regionale, provinciale en lokale overheden op om de toegang tot de Tiktok-applicatie te blokkeren binnen de professionele werkomgeving.

De federale overheid voerde een tijdelijk verbod in op de Tiktok-applicatie voor alle toestellen waarvan de aankoop, het abonnement of het gebruik gedeeltelijk of helemaal worden betaald door de federale overheid. Het verbod geldt voor zes maanden en wordt vervolgens geëvalueerd. Ook Digitaal Vlaanderen blokkeert de toegang tot de applicatie voor alle overheden die gebruik maken van de gemeenschappelijke IT-dienstverlening en het netwerk van de Vlaamse overheid.

Op vraag van de Nationale Veiligheidsraad onderzoekt de Gegevensbeschermingsautoriteit momenteel het privacybeleid van Tiktok.

Volgens onze informatie zijn er maar weinig steden en gemeenten die Tiktok gebruiken als officieel communicatiekanaal. Uiteraard is het ook belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van privé-toestellen waar naast een werkaccount ook de Tiktok-app op staat voor private doeleinden.

Meer info: cyberveiligheid@vvsg.be of security@vlaanderen.be.

Jolien Schoonooghe