Auteur:

Gepubliceerd op: 03-09-2021

De lokale besturen bleven in het coronajaar 2020 aanzienlijk investeren. Volgens de jaarrekeningen investeerden de Vlaamse gemeenten en OCMW’s in 2020 1,9 miljard euro in materiële vaste activa zoals wegen, gebouwen, riolen, …). Dat is slechts 4% minder als in het eerste jaar van de lokale legislatuur (2019) en 9% minder als in het laatste verkiezingsjaar (2018), wat traditioneel jaren zijn met hoge lokale investeringsuitgaven. De gemeentelijke investeringen vallen in 2020 slechts met 1,4% respectievelijk 5,7% terug ten opzichte van het voorgaande jaar en het jaar daarvoor, terwijl het in 2014 - het 2e jaar van de legislatuur - ging over 16% respectievelijk 30% ten opzichte van 2013 en 2012.  

De investeringen hielden meer dan behoorlijk stand, ondanks dat besturen bepaalde ontvangsten zagen verdwijnen. Niet alleen liepen besturen ontvangsten mis doordat evenementen niet konden doorgaan of omdat de dienstverlening (zwembad, sporthal) werd gesloten, verschillende gemeenten verlaagden ook retributies en belastingen of schaften ze zelfs af. Zo liepen de belastingontvangsten uit markten, kermissen en terrassen voor alle Vlaamse gemeenten samen terug met 62%. De impact van de coronacrisis op de aanvullende personenbelasting zal pas ten vroegste dit najaar blijken.

Tegenover de minderontvangsten (en soms minderuitgaven) stonden natuurlijk ook extra middelen die de lokale besturen kregen van de Vlaamse en federale overheid. Die steunmaatregelen blijken ook uit de jaarrekeningen over 2020, waar gemeenten en OCMW’s hun specifieke werkingssubsidies zagen toenemen met 257 miljoen euro ten opzicht van 2019 (+16%), waarvan 141 miljoen euro federale (+26,6%) en 116 miljoen euro Vlaamse (+11%) subsidies.

Iedereen kan zelf ook gaan grasduinen in de jaarrekeningen 2020 van de lokale besturen via de financiële analysetool die het Agentschap Binnenlands Bestuur beschikbaar stelt. Maar er zijn bijvoorbeeld ook kant-en-klare financiële profielen per bestuur beschikbaar.

Ben Gilot