Auteur:

Gepubliceerd op: 18-11-2021

In kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoTEU) zet het Egmontinstituut, samen met het Europees Parlement, de Koning Boudewijnstichting, en het European Policy Centre, de schouders onder Moving Europe Together, een project rond deliberatieve democratie. Het doel van dit project is om twee ‘Local Citizens Agora’s’ te organiseren, waarbij een 25-tal burgers de cruciale uitdagingen van de EU bespreken met betrekking tot klimaat, milieu en welzijn. Het project speelt zo mooi in op de opzet van de Conferentie: het betrekken van diverse stakeholders bij het vormgeven van de Europese ambities en het Europees beleid

Het doel is natuurlijk om met dit project burgers met een zo divers mogelijke achtergrond te bereiken, om zo tot een veelheid aan ideeën en voorstellen te komen. Hecht jouw lokaal bestuur veel belang aan thema’s als burgerparticipatie en internationaal beleid? Draag dan zeker je steentje bij door de uitnodiging voor Moving Europe Together te delen met inwoners via sociale media, nieuwsbrieven of andere kanalen. Het burgerpanel gaat door op zaterdag 11 december in Gent.

 

In de kijker: ‘EU-Toekomstconferentie, aanbevelingen uit het Vlaamse middenveld voor een digitale en groene transformatie’

 

We vestigen ook graag even de aandacht op het participatief stakeholderevent van VLEVA en het departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken, dat net als ‘Moving Europe Together’ kadert binnen de Conferentie over de Toekomst van Europa. Tijdens een grootschalig debat zullen 6 Vlaamse experten uit verschillende sectoren dieper ingaan op het samenspel en de uitdagingen van digitalisering en duurzaamheid. Ook wordt dieper ingegaan op de beleidsmaatregelen die de EU zou kunnen nemen om de digitale en groene transformatie te bevorderen.

Ook lokale besturen krijgen de kans om deel te nemen aan het debat met de panelleden, en hun feedback bij de aanbevelingen die de experten formuleren. De verschillende standpunten en aanbevelingen zullen overgemaakt worden aan de Europese instellingen, en meegenomen worden in de voorbereiding van de Vlaamse bijdrage aan de Conferentie. Het debat gaat door op 23 november in het Vlaams Parlement. Inschrijven kan via deze link.

Tomas Coppens