Gepubliceerd op: 18-11-2021

In kader van de Conferentie over de Toekomst van Europa (CoTEU) zet het Egmontinstituut, samen met het Europees Parlement, de Koning Boudewijnstichting, en het European Policy Centre, de schouders onder Moving Europe Together, een project rond deliberatieve democratie. Het doel van dit project is om twee ‘Local Citizens Agora’s’ te organiseren, waarbij een 25-tal burgers de cruciale uitdagingen van de EU bespreken met betrekking tot klimaat, milieu en welzijn. Het project speelt zo mooi in op de opzet van de Conferentie: het betrekken van diverse stakeholders bij het vormgeven van de Europese ambities en het Europees beleid

Het doel is natuurlijk om met dit project burgers met een zo divers mogelijke achtergrond te bereiken, om zo tot een veelheid aan ideeën en voorstellen te komen. Hecht jouw lokaal bestuur veel belang aan thema’s als burgerparticipatie en internationaal beleid? Draag dan zeker je steentje bij door de uitnodiging voor Moving Europe Together te delen met inwoners via sociale media, nieuwsbrieven of andere kanalen. Het burgerpanel gaat door op 29 januari 2022.